45 KPSS Şartı ile Bay Bayan Memur, Şoför ve İtfaiye Eri Alımı

Çeltikçi Belediyesi en az lise mezunları arasından personel istihdam edeceğini açıkladı. Yayınlanan ilanlarda memur, şoför ve itfaiye eri kadrosuna alım yapılacağına yer verildi

Kamu Personeli Alımı 19.07.2020, 15:08 20.07.2020, 11:06
45 KPSS Şartı ile Bay Bayan Memur, Şoför ve İtfaiye Eri Alımı

45 KPSS Şartı ile Bay Bayan Memur, Şoför ve İtfaiye Eri Alımı

Çeltikçi Belediyesi en az lise mezunları arasından personel istihdam edeceğini açıkladı.

Yayınlanan ilanlarda memur, şoför ve itfaiye eri kadrosuna alım yapılacağına yer verildi

BAŞVURU

İlana başvurular 28 08 2020 01 09 2020 tarihleri arasında yapılacak. İtfaiye eri kadrosu için şahsen başvuru gerekmektedir.

PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI AŞAĞIDA

1. T.C. vatandaşı olmak

2. Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

3. Atanacağı görevi devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel olmaması

4. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

5. Kamu haklarından yoksun bırakılmamış

6. TCK 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, işlememiş olmak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma suçları işlememiş olmak.

Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır. (Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi)

7. İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

8. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

9. İtfaiye eri kadrosuna başvuru yapacaklar için tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre.

Kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

10. İtfaiye eri kadrosuna başvuru yapacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

11. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)