3750 Lira Ücret İle Düz Memur Alımı

Kamu kurumu tarafından Memur alımı için iş ilanı yayınlandı. Gazipaşa belediyesi başkanlığı tarafından yayınlanan memur alım ilanında belediye bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 memur alımı yapılacağı açıklandı.

Kamu Personeli Alımı 21.08.2020, 12:01 22.08.2020, 09:57
3750 Lira Ücret İle Düz Memur Alımı

3750 Lira Ücret İle Düz Memur Alımı

Kamu kurumu tarafından Memur alımı için iş ilanı yayınlandı. Gazipaşa belediyesi başkanlığı tarafından yayınlanan memur alım ilanında belediye bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 memur alımı yapılacağı açıklandı.

Başvuru şekli

Elektronik ortamda, Belediyemizin www.gazipasa.bel.tr resmi internet web adresine veyahut info@gazipasa.bel.tr  e-mail posta adresine veya Gazipaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapabileceklerdir.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

1 - Kadro derecesi 9 için 7 memur alımı yapılacak. KPSS P3 60 puan şartı bulunmakta.

2 - Kadro derecesi 10 için 3 memur alımı yapılacak. KPSS P3 60 puan şartı bulunmakta.

İSTENİLEN BELGELER

1. Mezuniyet diplomasının belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

2. Yabancı okullardan mezun olanlar için denklik belgesi

3. Resmi KPSS Sonuç Belgesi

4. Askerlikle ilişkisi olmadığına dair resmi belge

5. İki (2) adet vesikalık biyometrik fotoğraf

Sınav Konuları:

1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi.

2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

GENEL ŞARTLAR

1. Bütün bay bayan adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

2. Bütün adayların otuz 30 yaşını geçmemiş olmak şartı bulunmakta.

3. Başvuracak bütün bay bayan adayların Kamusal haklardan yoksun olmaması gerekiyor.

4. Bütün bay bayan adayların Bilerek veya bilmeyerek yapılmış olan bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha çok hapis cezasına mahkum olmaması gerekiiyor.

6. TCK 53’üncü maddesi içinde belirtilen vakitler geçmiş bile olsa; bilerek yapılan bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar işlememiş olmak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanmamak.

7. Anayasa düzene karşı suçlar işlememiş olmak. Özel hayatın ve hayatın gizli alanlarına, cinsel içerikli dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu madde suçlarından hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

8. Görevini yapmaya engel olacak beden ve ruh hastalığı ile engeli bulunmaması gerekmektedir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)