2018 KPSS şartı İle Birlikte 270 Personel Alınacak

2018 KPSS puanları ile sözleşmeli personel alımı yapılacağı ilan edildi. Trakya Üniversitesi tarafından açıklanan ilanda 270 sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edileceği duyruldu.

Kamu Personeli Alımı 12.07.2020, 19:54 13.07.2020, 15:11
2018 KPSS şartı İle Birlikte 270 Personel Alınacak

2018 KPSS şartı İle 270 Personel Alımı

2018 KPSS puanları ile sözleşmeli personel alımı yapılacağı ilan edildi. Trakya Üniversitesi tarafından açıklanan ilanda 270 sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edileceği duyruldu.

Başvuru Şekli

1. Kimlik belgesi fotokopisi

2. Bir adet vesikalık fotoğraf ile 10 Temmuz 2020 ile 14 Temmuz 2020 tarihleri içerisinde mesai saatleri içinde Trakya Üniversitesi
Rektörlüğü’ne şahsen başvurulması gerekmektedir.

3. Diploma veya geçici mezuniyet belgelerinin fotokopisi

4. Lisans mezunları için KPSSP3, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 dallarında
2018 KPSS puanını gösteren sonuç belgesi

5. Başvuru duyurusunda belirtilen pozisyonlar için istenen eğitim, sertifika, çalışma/deneyim ve tecrübeye ilişkin belgelerin aslı

KILAVUZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru Şartları

1. T.C. vatandaşı olmak

2. Nöbet ve vardiyalı çalışmaya bir engeli olmamak

3. Herhangi bir kamu kurumundan disiplin nedeniyle işten çıkarılmamış olmak

4. Adayların sağlık dahil olmak üzere  göreve başlamaları için herhangi bir engel durumlarının olmaması

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak

6. Lisans mezunları için KPSSP3, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 dallarında 2018 KPSS puanı alma

7. Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak

8. TCK 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)