Şirket Aracını Özel İşlerinde Kullanan İşçiye Yargıtay dan Haber

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçiye tahsis edilen şirket arabasının özel işlerde kullanılmasını haklı fesih nedeni olarak gördü.

KAMU İŞÇİSİ 16.11.2019, 19:00
Şirket Aracını Özel İşlerinde Kullanan İşçiye Yargıtay dan Haber

Tazminat Alamayacak

Gebze’de şirket aracını özel işlerinde kullanması nedeniyle iş akdi feshedilen işçi konuyu yargıya taşıdı. İlk derece mahkemesi işçiyi haklı bulup kıdem ve ihbar tazminatına hükmetti. Ancak işveren davanın peşini bırakmadı ve Yargıtay’a kadar konuyu taşıdı. Yargıtay ise yaptığı incelemeler neticesinde işvereni haklı buldu. Yargıtay kararının gerekçesinde ise işveren ile işçi arasında olması gereken güven ilişkisinin zedelendiği belirtildi. Bu nedenle de iş akdinin bu nedenle feshedilmesinin haklı fesih nedeni olarak sayılabileceği ifade edildi. 

Haklı fesih olarak değerlendirilmesi nedeniyle de kıdem ve ihbar tazminatı verilmesi söz konusu olmayacaktır. bu karar her ne kadar diğer mahkemeleri bağlayıcı olarak değerlendirilmese de Yargıtay kararı olması nedeniyle önemlidir. Yargıtay hukuk daireleri genel kurulu tarafından verilecek olan nihai karar ise tüm mahkemeleri bağlayacaktır.

Ayrıca ifade etmek gerekir ki işten çıkarma ağır sonuçları beraberinde getiren bir durumdur. Dolayısıyla bahsedilen olaydaki gibi güven ilişkisini zedeleyen durumun sürekli olarak tekrarlanmasının söz konusu olması gereklidir. Ayrıca bu konuda işverenin zarara uğratılması gibi bir durum da söz konusu olmalıdır. Eğer işveren bu durumu biliyor ve açık veya zımnen ses çıkarmıyorsa bu durumda güven ilişkisinin zedelenmesinden bahsedilemeyecektir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)