Mesaisini Kantinde Oturarak Dolduran İşçi Tazminatsız İşten Çıkarıldı

Yargıtay: Mesaiyi kantinde tamamlamak görevi yapmamakta ısrar etme suçunu oluşturmadığı için haklı fesih oluşturmaz.

KAMU İŞÇİSİ 20.05.2020, 10:32
Mesaisini Kantinde Oturarak Dolduran İşçi Tazminatsız İşten Çıkarıldı

Yargıtay Kararı Bozdu

İşyeri operatörü olarak çalışan kişi 08.00-18.00 saatleri arasında mesai yapmaktadır. İşçi, saat 16.00’da patrondan izin istemiş ancak işyerindeki yoğunluk nedeniyle ret yanıtı almıştır. Bunun üzerine kalan iki saatlik mesaisini kantinde oturarak sonlandırmıştır. İşveren işçiyi tazminatsız olarak işten çıkarmıştır.

İşçi mahkemeye başvurarak kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini istedi. İşveren ise sözleşmenin haklı fesih ile sona erdiğini belirtti. Yerel mahkeme işçinin iş sözleşmesine aykırı davrandığı gerekçesi ile davayı reddetti. Davacı işçi kararı temyiz etti ve dosya Yargıtay 9.Hukuk Dairesine gitti.

Görevi Yapmamakta Israr Etme Oluşmaz

Davayı inceleyen Yargıtay söz konusu olayda işçinin görevi yapmamakta ısrar etme şartlarını sağlamadığına hükmetti. İşçinin görevi yapmamakta ısrar etmesi haklı fesih sebebidir. Ancak sadece bir kez görevi yapmama bu suçu oluşturmaz. İşçinin görevi yapmama eylemi devamlılık arz etmelidir. Bu nedenle işverenin haklı feshi söz konusu değildir.

Söz konusu olayda işçi mesaisinin bir kısmını yerine getirmiş ancak kalanını yapmayı reddetmiştir. Yargıtay bu durumda işyerinde bir değişiklik olup olmadığı, işçinin aleyhine bir edimin ifası istenip istenmediği gibi hususların araştırılmasını istedi.

Yargıtay yerel mahkeme kararını bozarak iş sözleşmesinin haksız fesihle sona erdiğine karar verdi. Dolayısıyla işçi kıdem ve ihbar tazminatı ile varsa diğer tüm alacaklarını alabilmelidir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)