Grev Yapan İşçilere Verilen Ceza AYM Kararı

2009 yılında TCDD işçileri tarafından iş bırakma eylemi yapılması sonrasında seferlerin engellendiği gerekçesiyle verilen disiplin cezasının hak ihlali oluşturmadığı Anayasa Mahkemesi kararında yer aldı.

KAMU İŞÇİSİ 06.11.2019, 20:42
Grev Yapan İşçilere Verilen Ceza AYM Kararı

Aylıktan Kesme Cezası Verilmişti

KESK sendikasına bağlı olan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası mensupları tarafından 2009 yılında iş bırakma eylemi gerçekleştirilmişti. İş bırakan TCDD personelleri nedeniyle Adana Mersin arasındaki seferler iptal edilmiş ve yolcular otobüslerle taşınmak zorunda kalmıştı. Bunun yanı sıra yük trenlerinin seferleri de aksamış ve ciddi bir gelir kaybının yanı sıra prestij kaybı da yaşanmıştı.

Bu olayların ardından başlatılan idari soruşturma neticesinde greve katılan işçiler hakkında 1/8 oranında aylıktan kesme cezası verilmesi kararlaştırılmıştı. İşçiler ve sendika avukatları bu kararın doğru olmadığını grevin işçilere tanınmış anayasal bir hak olduğunu ifade ederek idare mahkemelerin başvurmuşlardı. Ancak ne idare mahkemeleri ne de Danıştay işçilerin lehinde bir karar vermedi. Bunun üzerine işçiler konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşımaya karar verdi.

Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemeler neticesinde işçilere verilen idari cezada herhangi bir hak ihlali bulunmadığına karar verdi. Böylelikle işçilerin iç hukuk sisteminde hak arayacakları mercilerin sonuna ulaşılmış oldu. Bu aşamadan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuruda bulunacak olan işçiler buradan da netice alınamaz ise sona varmış olacak. Bu kararlar ise benzer olaylara emsal teşkil edecektir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)