Eşi Gelsin Burada Çalışsın Dedi İşten Kovuldu

Sendikal eylem kapsamında televizyona açıklamalarda bulunan bir üretim işçisinin sarf ettiği sözler işveren tarafından fesih nedeni kabul edildi ancak Yargıtay işe iade kararı verdi.

KAMU İŞÇİSİ 20.03.2020, 21:07
Eşi Gelsin Burada Çalışsın Dedi İşten Kovuldu

Sendikal Fesih Değil

Bir işyerinde üretim işçisi olarak çalışmakta olan personel sendikal eylem kapsamında televizyona beyanatta bulundu. Açıklamalarında “gelsin eşi burada çalışsın”, “memura barbekü işçiye simit bayramı” gibi birtakım ifadeler kullandı. İşveren bu ifadeleri çalışma huzurunu bozmak, işçileri işverene karşı galeyana getirmek olarak algıladı ve işçiyi işten çıkardı. Bunun üzerine işçi işvereni mahkemeye şikayet etti ve işe iadesini istedi.

İlk derece mahkemesi olayı sendikal fesih olarak değerlendirdi ve işçinin işe iadesine karar verdi. Ancak yapılan temyiz sonucunda Yargıtay, feshin sendikal sebeple olmadığına karar verdi. Zira eyleme katılan diğer işçilerin sözleşmelerinin feshedilmediğine dikkat çekti. İşçinin kullandığı cümlelerin yasal sınırlar içerisinde olduğuna dikkat çekildi ve bu nedenle de göreve iade edilmesine karar verildi. Ayrıca işe başlatmama tazminatının da 6 aylık olarak ödenmesine karar verildi.

Yargıtay tarafından verilen bu kararın diğer işçiler için de emsal teşkil edeceği hukukçular tarafından ifade ediliyor. Bu nedenle işverenlerin bu konuda son derece dikkatli olmaları gerekmektedir. Zira verilen yanlış kararlar yüklü miktarlarda tazminatların ödenmesine neden olmaktadır. Ayrıca feshin son çare olarak değerlendirmeye alınması gerektiğini de hatırlatmak gerekir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)