Cumhurbaşkanlığı’nda Kamu İşçisi ve Kıdem Tazminatı Zirvesi Yapıldı

Cumhurbaşkanlığı makamında kıdem tazminatı, taşeronlar ve kamu işçileri için yetkili merciler ve işverenlerin bir araya geldiği zirve gerçekleştirildi.

KAMU İŞÇİSİ 11.05.2019, 15:26 11.05.2019, 15:26
Cumhurbaşkanlığı’nda Kamu İşçisi ve Kıdem Tazminatı Zirvesi Yapıldı

Devlet politikaları kapsamında alınan kararların kapsayıcılığı ve Türkiye genelinde bağlayıcı hükümlerde olmasının birtakım konularda mağduriyetler yaşatabiliyor olması durumunun önlemlerini de alabilmek adına Cumhurbaşkanlığı külliyesinde bir çalıştay gerçekleştirildi.

Yapılan zirvede özellikle kamu işçilerinin ve memurların kıdem tazminatlarına ilişkin konularının üzerinde durulurken, bu konunun dışında kalarak önem atfedilen ve bir sistem olarak aksak yönlerinin tespit edilmesi için çaba harcanan taşeronlarla ilgili de fikir teatisinde bulunuldu.

Beştepe’de gerçekleştirilen zirvede özellikle üzerinde durulan bir konu olarak kıdem tazminatı meselesinde, işten çıkarılmalar; hak mahrumiyetleri; iş akdi feshi sonrasında hüküm giymeyen ama işe tekrar alınmaması uygun bulunan kişiler için mağduriyetlerin yaşanmaması üzerinde çalışmalar yapıldı.

Belirtilen kararlara göre ve toplantılardan elde edilen sonuçlara gör; büyük oranda Hukuk Politikalar Kurulu daveti ile icabet eden TOBB, TİSK, HAK-İŞ gibi grupların ve akademisyenlerin; bahsi geçen konularda mağduriyet yaşamamaları gerektiği konularında mutabık kaldıkları ifade edildi.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)