Çalışanına Hakaret Eden İşveren Tazminat Öder

İşverenin işçiye hakaret etmesi bir hakarettir ve haklı fesih sebebi olduğundan işveren tazminatları ödemelidir.

KAMU İŞÇİSİ 01.04.2020, 09:10 08.04.2020, 20:06
Çalışanına Hakaret Eden İşveren Tazminat Öder

İşverenin İşçiye Hakareti

Bir işyerinde elektrik kablolarından çıkan yangın halinde acil müdahale hakkında eğitim düzenlendi. İşveren, tüm çalışanların toplantıya iştirakini istedi. Ancak bir işçi toplantının kendi görev alanı ile olmadığı gerekçesi ile toplantıya katılım sağlamak istemedi. İşveren işçiye hakaret ederek azarladı. İşçi, bu sözleri hakaret sayarak işten ayrıldı ve alacaklarını talep etti. İşveren ise hiçbir hakkını ödemedi.

Yaşanan olayın üzerine işçi yargı yoluna başvurdu. Yerel mahkeme bilirkişi raporuna dayanarak işçiyi haksız buldu ve davayı reddetti. Bunun üzerine işçi Yargıtay’a başvurarak davayı temyiz etti. Yargıtay yaptığı inceleme sonucunda bozma kararı verdi. 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararda işverenin, işçi ya da ailesinden birine hakaret etmesi halinde hakaret fiilini işlemiştir ve işçi açısından haklı fesih sebebidir. Bu eylemler TCK kapsamında suç olmasa bile haklı fesih sebebidir. Somut olayda işçinin şerefine dokunacak şekilde sözler sarf edilip edilmediği uyuşmazlık konusudur. Yapılan incelemede işverenin işçiye sarf ettiği hakaret sözü işçinin şerefine dokuna bir hakaret sayılmıştır. Bu sebeple sözleşmeyi fesheden işçi haklıdır. Dolayısıyla işçinin tüm alacakları ödenmelidir.

9.HD 25.06.2014 tarih, 2014/17182 Esas ve 2014/21855 sayılı kararda yerel mahkemenin ret kararı bozulmuştur. İşçinin kıdem tazminatının ödenmesi gerektiğine hükmedilmiştir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (1)
Hatice inci 12 ay önce
Hangi kurumlar alim yapacak ayrıca yaş kriter yoktur ınsAllah