Kültür Bakanlığı 4598 TL Ücret İle Güvenlik Ve Temizlik Görevlisi Alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurusunu gerçekleştirdiği sürekli işçi alımı ilanları bilgisinde, kendi bünyesinde iş vermek üzere 7 adet Temizlik personeli ve 2 adet Güvenlik görevlisi istihdamı gerçekleştirecektir.

Kamu İşçi Alımı 02.10.2021, 11:31 03.10.2021, 10:40
Kültür Bakanlığı 4598 TL Ücret İle Güvenlik Ve Temizlik Görevlisi Alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ilanları kapsamında Güvenlik alımı ve Temizlik alımı ilanları için başvuracak adayların gerekli olan tüm özelliklere sahip olmaları gerekiyor.


Başvuru Bilgileri Nedir?


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu son başvuru tarihi 4.10.2021 olarak belirtilmiştir.

Adaylar başvurularını İŞKUR sitesi üzerinden gerçekleştirecektir. Başvurular 29.9.2021 tarihinde başlayacaktır.


Başvuru Genel Bilgileri


1.    Kurumumuz sürekli işçi alım sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2.    Başvuru  ve  işlemler  sırasında  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak.

3.    Sürekli işçi alımı ile ilgili Kurumumuz (www.ayk.gov.tr) internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4.    Yedek adaylar, ihtiyaç olması halinde herhangi bir nedenle boş kalacak olan kadroya, aynı usul ile başarı sırasına göre sınav sonuçlarının geçerlilik süresi içinde göreve başlatılabilecektir.

5.    İşe alınacak işçilerden, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

6.    Şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

7.    Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayacak ve 15 gün içerisinde fiilen göreve başlayacaklardır.

8.    Belgeleri teslim alınan adayların, Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)
Kamu Personeli Alımı