YÖK, Akademik Kurulların Toplanması Konusunda Üniversiteleri Bilgilendirdi

YÖK tarafından yayınlanan bilgi notu ile akademik kurulların nasıl toplanacağı konusunda ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.

GENEL 26.08.2019, 23:00
YÖK, Akademik Kurulların Toplanması Konusunda Üniversiteleri Bilgilendirdi

Kurullar Toplanıyormuş Gibi Yapılarak Karar Alınıyor
Yükseköğretim kurumlarının işleyişi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmiştir. Üniversitelerin karar organları da bu kanunla düzenlenir. Ancak üniversiteler bu kurallara uyma konusunda sorun çıkarmaktadır. Kurullar işlemediği için de pek çok işlem hatalı olarak tesis edilmektedir. Kurul toplanmış gibi kararlar alınmaktadır. Bu yüzden de sonradan birçok sorun çıkar. Tek elden karar alıp uygulatmak yerine, kurullar toplanmalıdır ve çok yönlü olarak analiz edildikten sonra uygulamaya geçilmelidir. 

Üniversitelerde kurullar haftalık olarak hangi gün toplanacağı belirlenir. Toplantı günü ve konuşulacak olan gündem üyelere bildirilir. Böylece üyeler önceden toplantıya hazırlanabilir. Üyelerin eksiksiz katılımı ile toplantı başlar. Gündem maddeleri tek tek görüşülür ve sonrasında karara bağlanır. Görüşmeler de tutanak altına alınır. 

İşte bu usul maalesef ki üniversiteler tarafından uygulanmamaktadır. YÖK tarafından yayınlanan bilgilendirme yazısı ile hem toplanma usulleri hakkında bilgilendirme yapılmış, hem de bir ikazda bulunulmuştur. Usule aykırı olarak alınan kararlar yanlış veya eksik olmaktadır. Sonradan düzletme ya da iptal gerekir. Bu durum ise üniversiteler imajını zedelemektedir. 

Toplanma Usulleri
Üniversitelerin karar alma organları Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından toplantı usullerinin nasıl yapılması gerektiği tek tek açıklanmıştır. Hazırlanan tablo ile kurulların üyeleri, toplanma usulü, toplantı nisabı, görevleri ve karar nisabı belirtilmiştir. 

Hazırlanan tablo ve bilgi notları YÖK web sitesi üzerinden paylaşılmıştır. Bu tablo sayesinde toplanma usulleri için yönetmeliğe bakmaya gerek kalmamıştır. YÖK, bu çalışması ile üniversiteleri usule uygun şekilde karar almaya davet etmektedir. Sadeleştirilmiş bilgi notu sayesinde usulü takip etmek oldukça kolay olacaktır.

Tablonun yetersiz kaldığı noktalar ya da muhalefete düşülen konular için de bilgilendirme yapmıştır. Böylece muğlak hiçbir nokta bırakılmamıştır. Toplantılar bu usullere uygun olarak yapılmalı ve tutanağa bağlanmalıdır. Böylece daha isabetli kararlar çıkacaktır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)