Yazılıdan 95 Alan Adaya Mülakatta 50 Verilmesini Mahkeme İptal Etti

Bir üniversitede yapılan görevde yükselme sınavında verilen puanların orantısızlığı idare mahkemesinden döndü. Mülakat Değerlendirmesi Objektif Olmalıdır...

GENEL 11.06.2019, 22:30
Yazılıdan 95 Alan Adaya Mülakatta 50 Verilmesini Mahkeme İptal Etti

Bir üniversitede görevde yükselme sınavı yapılmıştır. Bir aday sınavdan 95,92 puan almıştır. Sınav sonrası girilen mülakatta ise adaya 50 puan verilmiştir ve başarısız olmasına neden olmuştur. Mülakat nedeniyle görevde yükselemeyen aday bu durumu idare mahkemesine taşımıştır. Yerel mahkeme ret kararı vermiştir. Adayların tamamına aynı metnin okutulduğu gerekçesiyle eşitliğin sağlandığını ileri sürerek ret kararı vermiştir. Davacı bu kararı bir üst mahkemeye taşımış ve bozulmasını istemiştir.

Bölge idare mahkemesi ise yerel mahkeme kararını bozarak, davacı lehine karar vermiştir. Mülakat yapılırken sorulan soruların tutanak altına alınmadığı, adaylara okutulan metinle ilgili yapılan değerlendirmenin nasıl yapıldığının ortaya konulmadığı gerekçesi ile mülakat puanının iptaline karar vermiştir. 

Mülakatta adayların hepsine aynı dil metni okutulmuştur ve okuyuşları her bir komisyon üyesi tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Ancak okutulan metnin nasıl değerlendirildiği açıklanmamıştır. Metinden sonra hangi soruların sorulduğu, metin okunurken hangi hususlara dikkat edildiği gibi konular muğlak kalmıştır. Tüm bu hususların tutanakla sabit olması gerekirken, tamamı muğlak kalmıştır. Bu nedenle mülakatta yapılan değerlendirmeler objektif bulunmamıştır. 

Tüm bu gerekçelerle bölge idare mahkemesi tarafından sözlü sınav usule aykırı bulunmuştur. Bu nedenle yerel mahkeme kararının bozulmasına karar verişmiştir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)