Valiyi Eleştirdiği İddiasıyla Polise Verilen Cezaya Yargı İptali

Facebook üzerinden valiyi eleştirdiği gerekçesi ile verilen disiplin cezası Danıştay tarafından iptal edilmiştir.

GENEL 06.08.2019, 22:10
Valiyi Eleştirdiği İddiasıyla Polise Verilen Cezaya Yargı İptali

Amiri Eleştirmek Suç Mu?
2013 yılında yaşanan olayda bir polis memuru Facebook hesabı üzerinden valiyi eleştiren bir paylaşımda bulunmuştur. Polis hakkında soruşturma açılmıştır. 24 ay uzun süreli durdurma cezası verilmesi istenmiştir. Ancak disiplin tüzüğü gereği bir alt ceza uygulanmıştır. 

Soruşturma tamamlanınca İl Disiplin Kurulu 10 ay kısa süreli durdurma cezası vermiştir. Cezaya gerekçe olarak ise görev içinde ya da dışında amir ya da üstlerinin eylem ya da işlemlerini eleştirici nitelikte söz söylemek fiilinin işlendiği gösterildi. 

Polis memuru bu cezaya karşı idare mahkemesinde dava açmıştır. Polis memuru söz konusu yazıları yazdığını kabul etmemiştir. Facebook’ta yazılan paylaşımların hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde davacı tarafından yazıldığı ispatlanamamıştır. Bu gerekçe ile yerel mahkeme disiplin cezasını iptal etmiştir. 

Davalı valilik tarafından yerel mahkeme kararı temyiz edildi. Valilik, cezaya muhatap olan polis memurunun popüler biri olmadığı, bu sebeple de polis memurunun fotoğrafı kullanılarak açılmış bir Facebook hesabı olamayacağını savunmuştur. 

Davayı inceleyen Danıştay 5. Dairesi yerel mahkeme kararını onayarak, polis memurunu haklı bulmuştur. 

Danıştay Kararı
Dava açılan Van 2. İdare Mahkemesi tarafından davacı haklı bulunarak disiplin cezası iptal edilmiştir. Yerel mahkemenin verdiği 13.11.2014 tarih, 2014/4296 E. ve 2014/1500 K. sayılı karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir. Dosyayı inceleyen Danıştay 5. Dairesi tarafından onama kararı verilmiştir. 

Danıştay 5. Dairesi 2016/20290 E. ve 2019/2748 K. sayılı kararında yerel mahkeme haklı bulunmuştur. Davacının olduğu iddia edilen Facebook profilinden yapılan paylaşımların, davacı tarafından yapıldığının açık ve somut bilgi ve belgelere dayanarak ispat edilemediği ortaya konulmuştur. Soruşturma kapsamında eleştirel içerikteki yazının kim tarafından yazıldığı tespit edilememiştir. 

Kim tarafından yazıldığı belli olmayan bir yazıdan ötürü davacının sorumlu tutulamayacağı belirtilerek verilen disiplin cezasının iptaline karar verilmiştir. Böylece amiri eleştiri iddiasıyla verilen ceza yargıdan dönmüştür. Yerel mahkeme kararını Danıştay da onamıştır ve ceza iptal edilmiştir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)