Türkiye Artık E Belediyeye Hazırlanıyor

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) ülkemizde yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin karşılaştıkları idari iş ve işlem azaltılması yönünde yapılan çalışmalar şöyledir.

Türkiye Artık E Belediyeye Hazırlanıyor

İçişleri Bakanlığının tarafından bugün yapılan duyuru ile Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Çalışmaları Çerçevesinde Türkiye nin E Belediyeye geçişi için yapılan birleştirme ve kolaylaştırma prosedürlerinden bazıları açıklandı.

Bundan sonra İmar Durum Belgesi Alınması ile İnşaat İstikamet Rölövesi ve Kot Kesit Belgesi Alınması işlemleri sadece İmar Durum Belgesi Başvurusu olarak yapılacak,

Mimari Proje Onayının Alınması, Su-Kanal Altyapı İzin Belgesi Ve Ödemeye Dair Makbuz Alınması ile Kazı Hafriyat İzni Alınması işlemleri, sadece Ruhsat Başvurusu olarak yapılacaktır.

İş Bitiminde Belediye Denetimi Ve Raporun Teslimi ile Yapı Kullanma İzin Belgesi işlemleri sadece Yapı Kullanma İzin başvurusu olarak yapılacak,

İtfaiye Denetiminin Yapılması ile Faaliyet İzni (İşyer Açma Ve Çalışma Ruhsatı Alınması) işlemleri  sadece İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Başvurusu olarak yapılacaktır.

Su-Kanal Bağlantı Bölümünün Denetlenmesi ile Su-Kanal Bağlantısı Yapılması işlemleri sadece Su Ve Kanal Başvurusu olarak yapılacaktır.

Bakanlığın belediyelerdeki iş ve işlemlerde başvuru sahiplerinden mevzuatlarda belirtilen belgeler dışında vatandaştan fazladan iş ve işlem şartı getirilmemesi, inşaat ruhsatı izinleri için yapılan 18 adet başvuru sayısı iş ve işlemleri daha kolaylaştırmak için 7 ye düşürülmesi planlanmaktadır.

Uygulamaların daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve bütün belediyelerde hizmetlerin aynı şekilde yapılması amacıyla rehberler belediyelere ulaştırıldı.Bu uygulamaların tamamının denetimi mülkiye müfettişleri ve mahalli idareler kontrolörleri tarafından denetlenecektir.

E belediye sistemi yürürlüğe girdikten sonra belirtilen bu iş ve işlemler dışında belediyeler kendi içinde ve diğer kurumlarla yapacağı yazışmaları elektronik ortamda düzenleyerek bütün belediye hizmetlerinde kalite ve hız artırılacaktır. Bu şekilde her yıl belediyelerce çok fazla paralar harcayarak yapılan hizmetler e belediye sistemine geçişten sonra daha ucuz bir şekilde yapılacaktır.

YORUM EKLE
YORUMLAR
.niketefe
.niketefe - 1 yıl Önce

Hacışakirözkurucuklugecmişyıllar