Sosyal Güvenlik Müdürleri Derneği İstanbul Çalıştayı yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumunda Görevli Müdürlüklerin Sorunları ve Çözüm Önerileri İçin İstanbul'da geniş kapsamlı toplantı yapıldı. Toplantı sonucunda bir çok konuda kararlar alındı.

GENEL 31.03.2018, 19:28
Sosyal Güvenlik Müdürleri Derneği İstanbul Çalıştayı yapıldı

Dernek Başkanı Ali TURANÇİFTÇİ ve Yönetim Kurulu Üyeleri Semiha KOCABAY AKDAĞ, Salim SOY, İsmail GÜVEN ve Hasan ÇOLAK ile Derneğimizin İstanbul Temsilcileri Ferda Özkalender ve Mehmet Kayali tarafından organize edilen istişare toplantısı Genel Sağlık Sigortasi Tescil ve Prim Daire Başkanı Uğur UNALAN, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Murat GÖKTAŞ ile  ilde tüm üyelerimizin katılımı ile yapılmıştır.
Söz konusu toplantıda yerelde olan sorun ile genelde olan sorunların çözümleri için yapılması gereken hususlar istişare edilmiştir.

Yereldeki  sorunlar İl Müdürü Sayın Murat GÖKTAŞ’a iletilmiştir. Değerli il müdürümüz sorunlara çözüm odaklı yaklaşım göstermiştir. Kendilerine yönetim ve tüm üyelerimiz adına teşekkür ederiz.

Genelde ise;
Sosyal Güvenlik Merkezleri en az iki ilçe halkına hitap etmektedir. Ancak adı “Müdürlük” olmadığından protokol sıralamasında ilçelerde bulunan kurumların en alt sırasında yer almaktadır. Oysaki sosyal güvenlik merkezleri bulunduğu ilçe ile birkaç ilçeye de hizmet vermektedir yani diğer ilçe müdürlüklerinin yaptığı işlerin en az katını yapmaktadır. Çözüm olarak; sosyal güvenlik merkezlerinin gerçek değerinin verilmesi için “..Merkezi” kelimesinden sonra gelmek üzere “Müdürlüğü” eklenmesi,

Merkez müdürlüklerimizin personel ihtiyacı il müdürlüklerimizce geçici görevlendirme yapılmak suretiyle karşılandığı, bu şekilde geçici görevlendirilen personelin en fazla 6 ay süre ile görev yapılabildiği, görevlendirilen personel ya sürgün yapılmak için yada referanslı olduğu için gönderildiği, Gelen personelin işleri öğrenip Merkeze adapte olması en az 3 ay sürdüğü, Son 1 ayda da gideceğim moduna girmek suretiyle işleri ötelediğinden yararlanılamadığı, bu hususun özellikle merkezlerin arşivleme gerektiren iş ve işlemlerinde yığılmalara sebep olduğu çözüm ise Gerek yeni alımlarda gerekse görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu atamalarda öncelikle nokta atama ile Merkezlerimizin emrine yapılarak çözüleceği,

Bir çok kamu kurumunun ilçe teşkilatlarında yer alan ilçe müdürlerinin (Mal Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Yurt Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü, …v.s.) görev ve emekli aylıkları +3000 ek gösterge esas alınarak hesaplandığı, Buna mukabil Kurumumuz Sosyal Güvenlik Merkez Müdürleri ile Merkez Müdür Yardımcılarının görev ve emekli aylıkları +2200 ek gösterge esas alınarak hesaplandığı, Kurumumuzu ilçelerde en üst seviyede temsil eden ve ilçelerde yapılan her türlü etkinliklerde bu müdürlerle birlikte görev yapan Kurumumuz Merkez Müdürü ve Merkez Müdür Yardımcılarının görev ve emekli aylıklarının da +3000 ek gösterge esas alınarak hesaplanması, diğer kamu kurumlarının ilçedeki müdürleri ile eşit ek göstergeden yararlanmak suretiyle hak ettikleri özlük hakkın verilmesi gerektiği,

Sosyal Güvenlik Merkezlerine an az 2 ilçe bağlandığı, bu da en az 2 ilçenin önde gelen vatandaşları ile 2 kaymakam, 2 Belediye Başkanı, 2 İlçe Komutanı ve bir çok ilçe müdürü vs. gibi önemli bir çok kişiyle direk muhatap olunduğundan ve kurumumuz vizyonuna yakışır bir şekilde ağırlama yapılması gerektiğinden temsil ağırlama işlerini Merkez Müdürleri kendi imkanlarıyla karşılamaya çalıştığı, bu hususun  Merkez Müdürlerimizi maddi anlamda zorladığı, çözüm olarak ise  Kurumumuz vizyonuna yakışır bir şekilde ağırlama yapılması bakımından Merkez Müdürlerimize de temsil giderleri için makul bir ödenek tahsis edilmesi,

Ortak görüş bulunuldu.
Genelde olan sorunların dernek Başkanımızca  Kurum Yetkililerine  iletilmiş olup, soz konusu hususların  takiplerini yapılmaktadır

Ayrıca etkinlikte konuşma yapan Uğur Ünalan genel sağlık sigortası kapsamında gerçekleştirilen 6824 sayılı yapılandırma kanununda sona yaklaşıldığını borcu olan sigortalılarımızın gecikme cezası ve zammının silinerek bu borçları için 30/4/2018 tarihine kadar süreleri olduğunu belirterek özellikle İstanbul nezdinde merkez müdürlerimize tanıtım noktasında önemli işler düştüğünü belirtti...

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)