SGK'nın 2020 Yılında Uygulayacağı İdari Para Cezası Miktarı

SGK'nın 2020 Yılında Uygulayacağı İdari Para Cezası Miktarı Belli Oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu idari para cezası miktarları ve uygulanacak yönetmelikler detaylarıyla haberimizde verilmiştir...

GENEL 04.01.2020, 00:13 05.01.2020, 23:13
SGK'nın 2020 Yılında Uygulayacağı İdari Para Cezası Miktarı

SGK'nın 2020 Yılında Uygulayacağı İdari Para Cezası Miktarı Belli Oldu; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesi İdari Para Cezalarını düzenlemektedir. Özel ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının bağlın ve ilgili kurumları, ortaklıkları vb. teşebbüslerin Sosyal Güvenlik Kurumunun iş ve işlerini yerine getirirken istenilen bilgi, belge, bildirim ve yükümlülüklerin yerinde zamanında ve tam olarak yerine getirilmemesinden kaynaklı uygulanan idari para cezalarını kapsamaktadır.

İdari Para Cezaları yapılan eylemlerin durumuna ve özelliğine göre farklılıklar göstermektedir. İdari Para Cezaları olayın meydana geldiği tarihte yürürlükte bulunan asgari ücret üzerinden tesis edilmektedir. Kurumun 6331 sayılı Kanun kapsamında uyguladığı İdari Para Cezaları ise her yıl yeniden değerleme oranınca artırılarak Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan oranlar nispetinde yine SGK’ca uygulama yapılmaktadır.

2020 yılında geçerli brüt asgari ücret baz alınarak Sosyal Güvenlik Kurumunca uygulanacak olan İdari Para Cezaları tablosu aşağıda yer almaktadır. Söz konusu cezalar ilgisine göre maddeler halinde yer verilmiştir. İdari Para Cezası uygulaması tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kurumun anlaşmalı olduğu bankalara yatırılması halinde %25 indirim uygulanmaktadır.

Yorumlar (0)