SGK Açıkta Geçen Süreler Konusunda MEB’i Uyardı

OHAL döneminde açığa alınan ve ihraç olmadan göreve iade edilenlerin bilgisinin HİTAP’ta yer alması için SGK, MEB’i uyardı.

GENEL 06.11.2019, 23:08
SGK Açıkta Geçen Süreler Konusunda MEB’i Uyardı

HİTAP’ta Açıkta Geçen Süreler Yer Almalı
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Milli Eğitim Bakanlığına yazılan yazı ile HİTAP konusunda uyarı yapıldı. OHAL döneminde açığa alınan ancak ihraç edilmeden göreve iade edilen MEB personelinin bilgisinin paylaşılması istendi. 

Hizmet Takip Programında sigortalıların tüm bilgileri yer almaktadır. SGK açıktaki sürelerin de buraya işlenmesini istedi. Açıkta iken maaş, sigorta gibi mali hakların 2/3’ü ödenmektedir. Bu nedenle açıkta geçen süreler farklılık oluşturur. 
SGK, Devlet Personel Başkanlığının Nisan 2019 tarihli görüş yazısına dayanarak bu yazıyı gönderdiğini bildirdi. MEB tarafından yukarıdaki tarife uyan personellere ilişkin bilgilerin SGK’ya gönderilmesi istendi.

Hizmet takip cetvelindeki değişikliklerin kurumlar tarafından yapılamayacağı, uygun görülmesi halinde SGK tarafından yapılacağı bildirildi. MEB tarafından açıkta geçen sürelere ilişkin kayıtların silinmesi istendi. Silinen kayıtlar var ise yeniden sisteme girilmesi konusunda uyarıldı.

DPB Görüşü
SGK’nın dayanak gösterdiği DPB görüşünde bazı tespitlere yer verilmiştir. açıkta geçen sürelerin derece ve kademe ilerlemesini etkilediği için silinmemesi gerektiği belirtilmiştir. OHAL döneminde uygulanan tedbirler tüm sonuçları ile ortadan kaldırılmadığı için HİTAP’ta değişiklik yapılmamalıdır. Görevden uzaklaştırma işlemine ilişkin bilgiler memurun özlük hakları dosyasında yer almalıdır. İşte bu sebeplerden HİTAP’ta değişiklik yapılmamalıdır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)