Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Tarihleri Açıklandı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odası birliği tarafından yayımlanan ilanla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarının tarihleri açıklandı.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Tarihleri Açıklandı

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yapılacaktır.
Yapılacak sınava stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve anılan Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır.

İlana göre yapılacak sınav ve başvuru tarihleri ise şu şekildedir. Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 10 Aralık 2018 ile 07 Ocak 2019 olup, sınava tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri 21 Ocak 2019 ile 20 Şubat 2019 olarak yayımlandı ve 2019/1 Dönemi  SMMM sınav tarihi 9-10 Mart 2019 olarak açıklandı.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak.

Kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

Kanunun 4'ncü maddesindeki genel ve 5 nci maddesindeki özel şartları taşımaları yanında 45'nci madde ve 48'nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, gerekir.

Ayrıntılı sınav ilanını incelemek için tıklayınız.

YORUM EKLE