Resmi Gazete! TBMM Tatil Yapmadan Çalışmaya Devam Edecek

Resmi Gazetenin bugünkü sayısıyla alınan TBMM kararı ile TBMM çalışmaya devam edecek.

GENEL 27.06.2019, 07:14
Resmi Gazete! TBMM Tatil Yapmadan Çalışmaya Devam Edecek

TBMM kararı ile resmi gazetenin 27 Haziran 2019 perşembe sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren karar ile 01 Temmuz 2019 tarihinde tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına devem edecek.

Alınan karar şu şekildedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ÇALIŞMA SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1218                                                                                                         Karar Tarihi: 18.06.2019

Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 18.06.2019 tarihli 90’ıncı Birleşiminde karar verilmiştir.
 
 

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)