Resmi Gazete! Askere Alma Kanunu Yayımlandı

Uzun bir süredir gündemde olan askere alma kanunu resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki şimdi ne olacak? Yeni askere alma işlemleri nasıl olacak? Haberimizde.

GENEL 26.06.2019, 09:00
Resmi Gazete! Askere Alma Kanunu Yayımlandı

26 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7179 sayılı Askere Alma kanunu tarafından getirilen yenilikler. Şu şekilde.

Kanuna göre Askerlik Çağının tarifi nüfus kayıtlarına göre her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayan ve 41 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci günü olarak tanımlandı. Yani 41 yaşından sonra askerlik çağı bitiyor.

Askerlik Hizmet Süresi Şu Şekilde Kanunlaştı.

Erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki ay olarak düzenlendi. Erbaş ve erlerden istekli olanlar sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandığı tarihten itibaren Bakanlıkça uygun görülecek sayıda ve altı ay süre ile sınırlı olmak üzere askerlik hizmetlerine devam edebilecekler. Bu sürenin sonunda terhis olacaklar.

Bedelli Askerlik Ücreti Neye Göre Belirlenecek?

240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel tutarını silahaltına alınmadan önce bakanlıkça belirlenen sürede peşin ödemeleri ve bir aylık askerlik eğitimini tamamlayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Kamu Personeli Öğretmenlerin Askerlik Hizmeti Nasıl Olacak?

Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç göstermesi ve Bakanlığın uygun görmesi üzerine yedek subay aday adayı olarak silah altına alınacaklardan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmelik mesleğini fiilen icra edenler arasından bildirilenler temel askerlik eğitimini takiben Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilecek.

Emniyet Mensubu ve Polislerin Askerlik Durumu Nasıl Olacak?

Emniyet teşkilatı kadrolarında kadro veya rütbeleri ile ilişkisi devam eden Emniyet hizmetleri mensubu personel ve polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların her türlü askerlik işlemleri ertelenecek. Emniyet Hizmetleri sınıfında son on yıllık hizmet süresini kamu görevinden sayılmayacak haller hariç olmak üzere tamamlayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Askerlik Muafiyeti Nasıl Kanunlaştı?

Barışta olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta askerliğini henüz yapmadan Milli Güvenlik Kurulunca gerekli görülen sahalarda Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca özel olarak görevlendirilen gönüllüler Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulacak.

Askere Alma Kanununu Ayrıntılı incelemek için tıklayınız.  


 

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)