Özel Hayatı Nedeniyle Memurun Görev Yeri Değiştirilemez

Özel hayatı nedeniyle hakkında disiplin soruşturması açılan ve görev yeri değiştirilen memur hakkında AYM kabul kararı vererek ihlali kabul etmiştir.

GENEL 08.11.2019, 20:20 09.11.2019, 22:23
Özel Hayatı Nedeniyle Memurun Görev Yeri Değiştirilemez

AYM Kararı

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki bir İlköğretim Müfettişinin özel hayatı ile ilgili isnatlardan ötürü disiplin soruşturması başlatılmış ve sonucunda kınama cezası verilmiştir. Daha sonra müfettiş Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmıştır. Atama işlemine ve disiplin cezasına karşı müfettiş dava açmıştır. 

İdare mahkemesi idarenin işlemini hukuka uygun bularak ret kararı vermiştir. Danıştaya yapılan başvuruda yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Danıştay, davacı hakkındaki iddiaların sübuta ermediği ve iddiaların görevini gereği gibi yapamadığını saptayacak nitelikte olmadığı, iddiaların görev yerini değiştirmeye gerek olmadığı gerekçesi ile yerel mahkeme kararını bozmuştur. Yerel mahkeme ise direnme kararı almıştır. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise yerel mahkemenin direnme kararını doğru bularak kararı onamıştır.

Bunun üzerine Davacı Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Yapılan bireysel başvuruyu inceleyen AYM ise kabul kararı vermiştir. Özel hayatla ilgili isnatların başvurucunun mesleki hayatını etkilemediği, tesis edilen işlemin ölçülü olmadığı, uygulanan yaptırımın gerekçelerinin ispatlanamadığı gibi sebeplerden idarenin yaptırımını haksız bulmuştur. Özel hayata saygı hakkına müdahale yapıldığını kabul etmiştir. Başvurucunun görev yerini değiştirmenin kamu hizmetinin gereği olmadığı sebepleri ile AYM hak ihlali olduğuna karar vermiştir. Bu karar özel hayat ile ilgili konuların mesleki başarısızlığa yol açamadığı sürece idareyi ilgilendirmediğini gösterir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)