Müsteşar ve Yardımcılarının Makam Hakları Devam Ediyor

Müsteşar ve müsteşar yardımcısı kadroları ile merkez valisi kadroları 703 sayılı KHK ile iptal edildi ancak şahsa ait haklar devam ediyor.

Müsteşar ve Yardımcılarının Makam Hakları Devam Ediyor

Sosyal ve Mali Haklar Devam Ediyor

Müsteşar, müsteşar yardımcısı ve merkez valisi kadroları iptal edilse de bu görevdeki kişilerin makamdan doğan hakları devam ediyor. Buna göre bu kimseler hiçbir görev yapmamalarına rağmen maaşlarını tam olarak alabiliyorlar. Bu kişilerin hakları ise Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak yeni düzenleme ile birlikte son bulacak. Ancak bu düzenleme hayata geçirilene kadar kişiler eski görevlerine bağlı haklarından faydalanmaya devam edebilecekler.

Makam Aracı Hakkı Olacak Mı?

Şahsa bağlı olarak idame ettirilecek olan müsteşar, müsteşar yardımcısı ve merkez valilerin makam aracı haklarının olup olmayacağı da merak ediliyor. Bu konuda ikili bir ayrıma gitmekte fayda vardır. Müsteşar yardımcıları ve genel müdürler gibi kadrolarda yer alanların makam araçları değil hizmet araçları vardır. Ancak uygulamada bu karıştırıldığı için hizmet araçları makam aracı olarak kullanılmaktadır.

Şahsa bağlı kadrolarda yer alan kimseler için de makam aracı hakkının olmayacağını ifade edebiliriz. Ancak mevzuata göre bu haklara sahip olmayan bazı kimseler yine de makam aracı kullanabilmektedir. Kamuda başlayan tasarruf dönemi kapsamında bu tür uygulamalardan vazgeçilmesi bekleniyor. Özellikle lüks makam araçları da kullanımdan çekilecek ve kiralama şirketlerine iade edilecektir.

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE