Müfettiş ve Uzmanlara YÖK’e Geçme İmkanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu’nda kabul edilen tasarının yasalaşması ile birlikte müfettiş ve uzmanlar YÖK’e geçebilecekler.

GENEL 02.05.2018, 22:30
Müfettiş ve Uzmanlara YÖK’e Geçme İmkanı

Düzenlemenin Ayrıntıları 
Bu düzenlemede kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında çalışan müfettiş, uzman ve denetçilerin ihtiyaç olması halinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu bünyesinde çalıştırılabilecekleri belirtildi. Bu görevlendirme esnasında geçiş yapan personellerin asıl kadroları kurumlarında kalacak iken geçici görevlendirme ile 2 yıla kadar görevlendirileceklerdir. 2 yıldan sonra dagörev sürelerinin uzatılması söz konusu olabilecektir. Bu görevlendirme esnasında diğer görevlerinden ücretli birşekilde izinli sayılmış olacak kişilerin özlük hakları da işlemeye devam edecektir. 

Bir diğer düzenleme ise naklen atamaile alakalıdır. Buna göre ise merkez kurumlarında yer alan uzman personellerin bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 yıl içerisinde YÖK’e naklen atanmaları mümkün olacaktır. Bu durumda kadrolarının da YÖK’e geçirileceğini ifade etmek gerekir. Ancak bu imkandan sadece merkez teşkilatlarında yapan personeller yararlanabilecektir. Taşra teşkilatlarında bulunan personellerin yararlanması mümkün değildir. Bu şekilde atanacak personel sayısının YÖK personel sayısının %20’sini geçemeyeceği de belirtilmiştir. 

Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeler yapılacaktır. Görüşmelerin neticesinde kabul edilirse Resmi Gazete’de yayınlanacak ve ardından da yürürlüğe girecektir. Meclis’te kabul edilmemesi durumunda yeniden komisyonda görüşülmesi sağlanacak ve ardından da Genel Kurul’a sunulacaktır. Böylelikle tasarı son halini almış olacaktır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)