Mesaiye Geç Kalan Personelin Disiplin Cezası İptal Edilmeli

Mesaiye geç kaldığı için disiplin cezası verilen memurun başvurusunu inceleyen ombudsman cezanın iptal edilmesini tavsiye etti.

GENEL 08.07.2018, 22:00
Mesaiye Geç Kalan Personelin Disiplin Cezası İptal Edilmeli

Geç Kalan Memura Disiplin Cezası Verildi

Bir belediyede çalışan memurun öğle tatilinden geç döndüğü iddiası ile disiplin cezası verildi. Cezaya çarptırılan çalışan Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuru yaptı. Olay günü mesaiye geç kalmadığını ve olayın soruşturulması için tanık ifadelerine başvurulmadığı hususlarında itirazlarını bildirerek, cezanın iptal edilmesini istedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu, kişiye disiplin cezası verilmesi için hazırlanan raporda eksik inceleme yapılan hususlar olduğunu bildirdi. Cezanın tek başına eksik inceleme yapılan rapora dayandığını tespit etti. Ayrıca ombudsman başvuruda bulunanın, yani disiplin cezası alan memurun savunmasının da alınmadığını teyit etti.

Kararın Özeti

Ombudsman kararında başvuranın izinsiz olarak işe geç geldiğini sabit olduğu bildirildi. Ancak disipline konu olan olayla ilgili herhangi bir tutanak tutulmaması, olaya şahit olanlarının ifadesine başvurulmaması ve ceza alan memurun ifadesinin alınmaması hususları da tespit edildi.

KDK olayda işe geç kalanın özrü olup olmadığı ve varsa özrünün geçerlilik derecesinin araştırılmadığı ve gecikmeye neden olan olayın tespit edilmediğini vurguladı. Tüm bu eksikliklerle dayanılarak hazırlanan disiplin raporuyla cezaya sebep olan fiilin şüpheye yer bırakmayacak şekilde saptanmadığına hükmetti. Tüm bu gerekçelerle disiplin cezasının usul ve esas bakımından yasaya aykırı olduğu belirtilerek bozulması için tavsiye kararında bulunuldu.

Mesaiye geç kalan, disiplin cezası, belediyede çalışanı

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)