Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanılan Süreler Eş Durumuna Sayılmaz

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanıldığı zaman uzun vadeli sigorta kollarına ödeme yapılmadığı için tayin için süre hesabına dahil edilmeyecektir.

GENEL 28.04.2020, 11:30
Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanılan Süreler Eş Durumuna Sayılmaz

Kısa Çalışma Ödeneğinde SGK Primleri

Özel sektörde çalışan ve ücretsiz izin verilen kişiler kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaktadır. Bu durumda çalışanların SGK kodu da değişmektedir. Kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar genel sağlık sigortasına dahil edilecektir. GSS primi ödenirken, uzun vadeli sigorta kolları için ödeme yapılmamaktadır. Dolayısıyla kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan süreler emeklilik için de hesap edilmeyecektir.

Özel sektörde çalışan kişinin eşi, eş durumundan tayin için gereken sürelerin dolmasını bekliyorsa kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan süreler hesaplanmayacaktır. Bu sürelerin dışında kalan zaman üzerinden hesaplama yapılacaktır. 

Özel Sektörde Çalışan Eş İçin Eş Durumu Tayini

Eşlerden biri özel sektörde diğeri kamu sektöründe çalışıyorsa, tayin için belirli sürelerin dolması gerekir. Tayin başvurusu yapıldığı tarihte özel sektördeki eşin son dört yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödenmiş olmalıdır. Bu sürelerin hesabı için uzun vadeli sigorta kolları için ödeme yapılmış olmalıdır. 

Ayrıca tayin talebinde bulunulan anda özel sektördeki eşin halen çalışıyor olması gerekir. Kısa çalışma halinde iş sözleşmesi sona ermediği için diğer eşin tayin talebinde bulunması mümkündür. Sonuç olarak özel sektörde çalışan eş durumundan tayin için gereken 720 günlük sürenin hesabında kısa çalışma ile geçen süreler hesaplanmayacaktır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)