İşverenin Değişmesi Durumunda İşçinin Hakları

İşverenlerin değişmesi durumunda işçilerin önceki işverenden doğan haklarından kimler nasıl sorumlu tutulabilecektir.

GENEL 04.02.2020, 22:25 06.02.2020, 00:55
İşverenin Değişmesi Durumunda İşçinin Hakları

İş Sözleşmesinin Niteliği

Bir işyerinde işverenin el değiştirmesi sonucunda çalışanların durumunun ne olacağı işçiler tarafından merak edilmektedir. Bu durumda sadece işyeri değil işçilerin hak ve sorumlulukları da devredilmiş olmaktadır. İşçilerin iş sözleşmelerinin niteliği haklarının nasıl ödeneceği konusunda da netlik kazanmasını sağlayacaktır. 

Yargıtay tarafından verilen somut kararlara göre işyerinin devredilmesi durumunda işçilerin hakları bakımından hem devreden hem de devralan işveren sorumluluk sahibi olacaktır. Ancak burada iş sözleşmesinin ne şekilde feshedildiği nemlidir. Eğer süreli bir iş sözleşmesi var ise bu durumda işçinin işten çıkarılması tazminat nedeni oluşturmayacaktır. Ancak emeklilik nedeniyle işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı oluşacak ve bundan işveren sorumlu olacaktır.

Tazminatların oluşması için kanunda belirtilen şartların oluşması gerekmektedir. Eğer bu şartlar oluşmaz ise bu durumda tazminat iddiasında bulunmak mümkün olmayacaktır. Örnek olarak verecek olursak haklı fesih nedenlerinden biri ile iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi durumunda tazminat doğmayacaktır. Aynı şekilde işçinin bildirim sürelerine uymaması nedeniyle iş sözleşmesi feshedilirse bu durumda bildirime bağlı olan tazminatların ödenmesi mümkün olmayacaktır. İşte tüm bu konular karmaşık bir durum oluşturmaları nedeniyle muhakkak hukuki destek alınmalıdır. Aksi takdirde büyük hak kayıpları ve mağduriyetler yaşanması büyük olasılıkla söz konusu olabilir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)