İşbaşı Eğitim Programı (İEP) nedir?

İşbaşı Eğitim Programı (İEP) nedir? Bu program dahil olanlar için yatırılan primlerin emekliliğe katkısı var mıdır?

GENEL 30.12.2019, 14:51
İşbaşı Eğitim Programı (İEP) nedir?

İşkur’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlara (İEP) işbaşı eğitim programı denilmektedir. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi İşkur’dan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İşkur’dan da talep edebilirler.

İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ise Millî Eğitim Bakanlığının Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde uygulanmaktadır.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay uygulanmaktadır. Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.

İş başı eğitim programına katılabilmek için; İşkur’a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, işverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısımı veya eşi olmamak, emekli olmamak, programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak, program başlangıcından önceki son bir ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak, şartlarını sağlayanlar ile programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler. Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

Katılımcılara 2019 yılı için günlük 77,70 TL, öğrenciler için 58,27 TL işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 TL şeklinde ödeme yapılmaktadır. Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 85 TL zaruri gider ödenmektedir. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanmaktadır. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz.

Bu program kapsamında eğitim düzenlenen işverenlerin %50 istihdam zorunluluğu bulunmaktadır. Bununla birlikte düzenlenen eğitim süresi kadar istihdam zorunluluğu vardır. Yani 10 kişilik ve 6 aylık bir eğitim sonucunda işveren en az 5 kişiyi eğitim konusu mesleklerde işe almak ve an az 6 ay çalıştırmak zorundadır. İş başı eğitim programı kapsamında eğitim sonucunda işe alınanların sigorta primi işveren payları teşvik kapsamında Devlet tarafından karşılanır. Bu çalışanlar için en az 30 ay en fazla 48 ay teşvik verilmektedir.   

İşbaşı eğitim programına katılanların sağlıktan faydalanma haklarının olup olmadığı, emeklilik primlerinin yatırılıp yatırılmadığı, primlerin SGK hizmet dökümünde gözüküp gözükmediğine dair çok sayıda soru gelmektedir. Öncelikle belirtmek isterim ki iş başı eğitim süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortasına ilişkin primler İşkur tarafından yatırılmaktadır. Eğitim programının düzenlendiği işyerleri ayrıca bir prim ödemesi yapmamaktadır. İş kazası ve meslek hastalığı primlerinin yanında normal hastalıklar için de yani GSS primi yatırıldığı için, diğer çalışanlar gibi sağlık haklarından faydalanabilirler. Ekstra bir prim daha yatırmadan ister kamu ister özel sektör tüm hastanelerden, eczanelerden faydalanabilirler. Bu yatırılan primler kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin olduğu için sağlık yardımlarına ilave olarak istirahat raporu alınması halinde geçici iş göremezlik ödemesinden faydalanılabilir. Bu eğitim programı sırasında iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle %10 veya üzerinde sürekli iş göremezlik söz konusu olması halinde de ömür boyunca gelir bağlanabilmektedir. İş kazası nedeniyle vefat durumda ise hak sahiplerine ölüm geliri bağlanabilmektedir. Ancak bu program kapsamında uzun vadeli sigorta primleri yatırılmadığı için emeklilik gün sayısına dahil edilmez bu yüzden emeklilik işlemlerinde dikkate alınmaz. E-devlet uygulamasından bakıldığında normal SGK hizmet dökümünde gözükmez. Görüntülenebilmesi için tüm hizmetlerin görüntülendiği sekmenin seçilmesi gerekmektedir. 3,6 veya 9 aylık eğitim sonrası işe alınanalar için tüm sigorta kolları uygulandığı için normal sağlık ve emeklilik şartları aynen geçerlidir.     

Okuyucu Soruları    

Soru:1-Anonim şirkette, şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi olmadan dışardan vekaletle yönetici oldum. Bu yöneticiliğim nedeniyle herhangi bir prim yatırılması gerekiyor mu?  (Gürcan BULUT)

Cevap:1-Anonim şirketlerde sadece yönetim kurulu üyesi olanlar için 4/b kapsamında yani Bağ-kur primi ödenmektedir. Sizin durumunuz vekalet akdine istinaden yapılan bir temsil söz konusu olduğu için bu şirketten hem 4/a, hem de 4/b kapsamında sigortalı olmanız mümkün değildir.

Soru:2- Emekli Sandığı emeklisi babamdan ölüm aylığı alıyorum. Özel sektörde çalışmaya başlayacağım. Maaşım kesilir mi? (Nuray BULDAN)

Cevap:2-Emekli sandığından ölüm aylığı alan kız çocuklarının evlenmesi veya memuriyete atanması halinde maaşı kesilir. Özel sektörde çalışmanız halinde aylığınız kesilmez.

Ne zaman emekli olurum?

Soru:3- 01.06.1995 tarihinden itibaren 2925 kapsamında tarım sigortası yatırıyorum. Ara ara boşluklarım var ama 2007’den beri aralıksız ödüyorum. 25.11.1967 doğumluyum. Toplamda 3760 günüm bulunmaktadır. Ne zaman emekli olabilirim? (Necdet KARAGÖL)

Cevap:3- 15 Yıl 3600 gün 53 yaş şartlarına göre emekli olabilirsiniz. Yıl ve gün sayınız dolmuş ancak yaş şartınız 2020 yılı doğum tarihinizde dolmaktadır. 25.11.2020 tarihinde emekli olabilirsiniz. 

Makale: Mustafa YILMAZ

Yorumlar (0)