İntihal Suçu İçin Eser Sahibi Şikayet Etmeli

Danıştay tarafından verilen bir kararda intihal suçunun idari olarak soruşturulabilmesi için eser sahibinin şikayette bulunması gerektiği belirtildi.

İntihal Suçu İçin Eser Sahibi Şikayet Etmeli

Takibi Şikayete Bağlı
Danıştay’ın önüne gelen olayda bir akademisyenin 2010 yılında yayınlanan ve kendisinin ismi olmadığı bir makaleyi 2011 yılında başka bir yerde yayınladığı tespit edildi. Bunun üzerine üniversite tarafından lüzum-u mahkeme kararı alındı. İlgili kişi tarafından bu karara itiraz edildi. İtiraz Danıştay’ın önüne geldi ve mevzuat hükümlerince inceleme yapıldı. 

Danıştay yapmış olduğu inceleme neticesinde intihal suçunun söz konusu olduğunu belirledi. Ancak intihal suçunun şikayete tabi suçlardan olması sebebiyle bu suçun kovuşturulabilmesi için asıl eser sahibinin şikayette bulunması gerektiği belirtildi. Somut olayda ise böylesi bir şikayetin bulunmaması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi gerektiği belirtildi. 

Bu karar ışığında intihal yapan akademisyenlerin soruşturulabilmeleri için ilgili kişinin şikayette bulunması gereklidir. Ancak soruşturma yapılamasa da eğitim amaçlı olarak bu eserlerin kullanılması mümkün değildir. Örneğin bir akademisyenin tez yazımında yapmış olduğu intihaller için şikayette bulunulmasa da tezin geçerli olması mümkün olmayacaktır. Bu durumda soruşturma açılmayacak ama tez geçersiz sayılacaktır. Eğer üstüne ilgili kişisinden de bir şikayet gelirse bu durumda soruşturma da açılacaktır. İntihal tespiti için çeşitli araçlar kullanılmaktadır ve her bir kurumun intihal kabul oranı değişiklik göstermektedir. Bu sebeple genel bir değerlendirme yapmak da doğru olmayacaktır.

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE
YORUMLAR
Yurttaş Kane
Yurttaş Kane - 2 ay Önce

Yuh! Bu ne aymazlık! O zaman sizi ameliyat edecek cerrah da diyelim uzmanlığında intihal yapmış olsun. Ama intihali yaptığı eserin sahibi fark etmedi, vs. Yine bu haliyle cerrahlığa devam mı edecek? Bu ne saçmalık!