Hükümlüye Rehberlik Etme Görevi Resen Verilemez

Rehber öğretmenlere verilen hükümlüye rehberlik etme görevi resen verilemeyeceği gibi ücretinin de verilmesi zorunludur.

Hükümlüye Rehberlik Etme Görevi Resen Verilemez

İlgili Mevzuat
Türk Ceza Kanunu 51. Maddesinde hükümlülere rehberlik etmek amacıyla bir uzmanın görevlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu kişinin görevlerine de kısaca değinilmiştir. Ayrıca uzman kişiyi görevlendirecek olanın da mahkeme olduğu ifade edilmiştir. Uygulamaya bakıldığında uzman kişilerin rehber öğretmenler arasından seçildiği ve resen görevlendirildikleri görülmektedir. Ancak öğretmenlerin çalışma saatlerini düzenleyen mevzuat hükümleri içerisinde böylesi bir görev yer almamaktadır. Öğretmenler tarafından böylesi bir rehberliğin yapılması durumunda ise ücret ödenmesi mecburidir. Zira ders saatleri dışında yani izinli olunan bir zaman diliminde çalışma söz konusudur.

Ancak uygulamada bu hususlara dikkat edilmemekte ve resen görevlendirme yapılmaktadır. Bu durum öğretmenler tarafından hoşnutsuzlukla karşılanmaktadır. Konu ile ilgili şikâyet ve taleplerini ileten öğretmenler ise henüz bir gelişme olmamasından dert yanıyorlar. Bu konuda eğer idare tarafından bir adım atılmaz ise görevlendirilen kişilerin açacağı davalar neticesinde bir sonuç alınabilir. Bu sonuç ise diğer tüm öğretmenler açısından emsal teşkil edecektir.

Konu ile ilgili öğretmenleri tatmin edecek bir açıklamanın yakın bir zaman içerisinde yapılması umut ediliyor. Aksi takdirde gönülsüz yapılan işin semeresinin pek de tatlı olmayacağını tahmin etmek zor olmayacaktır. Ayrıca bu konuda özel olarak ihtisas gerçekleştirmiş kişilerin değerlendirilmesi de daha isabetli bir karar olacaktır.

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE