Hakimin Usul Hataları Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturmaz

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, hakimin görevini yerine getirirken yaptığı usul hatalarının görevi kötüye kullanma suçu kapsamına girmeyeceğine hükmetti.

GENEL 06.10.2019, 18:47
Hakimin Usul Hataları Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturmaz

Görevi Kötüye Kullanma Suçu Kasten İşlenir
Bir konkordato davasında usul hatası yapan hakimi taraflardan biri şikayet etmiştir. Bu şikayet üzerine savcılık tarafından iddianame düzenlenmiş ve dava açılmıştır. Davaya bakan yerel mahkeme beraat kararı vermiştir. Bu karar Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Görevi kötüye kullanma suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Hakim ise tecrübesizlikten ötürü böyle bir hata yaptığını ve kastının olmadığını savunmuştur. Hakimin kasten hareket ettiğine dair kesin ve yeterli deliller olmadığı için görevi kötüye kullanma suçunun oluşmadığına karar verilmiştir.

Kararın gerekçesinde pek çok gerekçe ile beraat kararı desteklenmiştir. En önemli gerekçe tecrübe olarak gösterildi. Sanık olan hakim meslek hayatı boyunca icra mahkemesinde çalışmadığı için bu konuda tecrübesi olmadığını savunmuştur. 

Sanık hakimin davranışının yargılama sırasındaki hukuki yorum kapsamında kaldığı belirtilmiştir. Anayasa'nın 138. Maddesinde yer alan yargı yetkisi ve takdiri kapsamımda kalmaktadır. Kötü niyet olmamak kaydıyla hakimlerin takdir yetkisi uluslar arası platformlarda da kabul görmektedir ve cezai sorumluluk doğurmayacaktır. Davanın hiçbir aşamasında sanık hakimin menfaat karşılığında ya da kasten kararlar verdiğine ilişkin delil yoktur. Bu nedenle hakimin görevi kötüye kullanma iradesi de mevcut değildir. 

Tüm bu gerekçelerden ötürü Yargıtay Ceza Genel Kurulu, konunun hakimin tecrübesizliğinden kaynaklandığını ve hakimin takdiri sınırlarında kaldığını belirterek beraatına karar vermiştir.

Tecrübe Sorunu
15 Temmuz darbe girişiminden ötürü hakim ve savcıların ihraç edilmesinden ötürü hakim alım usulü değiştirilmiştir. Daha önce 2 yıllık hakim savcılık stajından sonra işbaşı yapılırken, o dönemde 1 yıllık staj süresini tamamlayanların ataması yapılmıştır. Ayrıca yeni alınacak hakim savcılarının sayısının fazla olması adına hakimlik sınavı barajındaki 70 puan şartı kaldırılmıştır. 50-60 puanlarla bile hakim savcı olmanın önü açılıştır. Maalesef ki o dönemde süratle alınan binlerce hakim şu anda kürsüdedir. Şimdilerde bu hakim ve savcılar tecrübesizliklerinden ötürü yargılamada hata ya da aksamalara sebep olabilmektedir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)