Doğum İzni Biten Memur, Aylıksız İzne Ayrılırken Göreve Başlamak Zorunda Mıdır?

Doğum izni sona erince aylıksız izne ayrılmak isteyen memur, göreve başlama yapmak zoruna mıdır?

Doğum İzni Biten Memur, Aylıksız İzne Ayrılırken Göreve Başlamak Zorunda Mıdır?

Aylıksız İzin

657 sayılı DMK’ya göre doğum yapan memur, doğum sonrası isteği halinde analık izni süresinin bitiminden itibaren 24 aya kadar aylıksız izin alabilir. Analık izni kullanmayan memur doğumdan sonraki 8 hafta bitiminden itibaren 24 aylık süreyi aşmamak kaydıyla aylıksız izne ayrılabilir. Aylıksız izin talep eden memurdan göreve başlama şartı aranmaz. Aynı şekle eşi doğum yapan memura da aylıksız izin verilebilir.

Bu hükümlerden anlaşıldığı üzere aylıksız izin konusu kanunda emredici olarak düzenlenmiştir. Yani idarenin bu konuda bir takdir yetkisi yoktur. Memurdan iş başı yapmasını isteyemez. Memur aylıksız izin talep ettiği takdirde göreve başlama şartı olmaksızın, kanun gereği izni vermesi gerekir.

İlgili Mevzuat Hükümleri

6 Seri Nolu Kamu Personel Genel Tebliğinde da bu konu düzenlenmiştir. Aylıksız izin verilmesi için göreve başlama şartı aranmaz. Devlet Personel Başkanlığı 09.08.2011 tarih ve 14905 sayılı görüş ile 29.01.2016 tarih ve 647 sayılı görüşte bu konuya yer verilmiştir.

Doğum izni ile aylıksız iznin birleşmesi halinde, memur göreve başlamadan yeniden izne ayrılabilir. Doğum izninde iken aylıksız izne ayrılan ya da aylıksız izinde iken doğum iznine ayrılan memur işe başlamak zorunda değildir. İzne ayrılmak için kuruma yazılı başvuru yeterlidir, şahsen gitmek gerekmez.

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE