Disiplin Cezasına 60 Günden Sonra Dava Açılabilir Mi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin cezalarına karşı başvurulacak yargı yolları için 60 günlük süre şartı bulunmaktadır.

Disiplin Cezasına 60 Günden Sonra Dava Açılabilir Mi

Disiplin Kuruluna İtiraz
Devlet memurlarının soruşturmaları ve disiplin cezaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yürütülür. Bu kapsamda her bir ceza için öngörülen süreçler farklıdır. Örneğin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasından hafif olan uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarında memurların disiplin kuruluna itiraz etmesi gereklidir. Ancak kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında ise yüksek disiplin kuruluna itiraz edilmelidir ve süresi 7 gündür. 

Bu itirazların yanı sıra idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olması ilkesi düsturunca mahkemeye de başvuru yapılabilir. Bunun için idare hukukunda geçerli olan süreler dikkate alınacaktır. Bu bağlamda yargı yolu için 60 günlük sürenin esas alınacağını belirtmek gerekir. Eğer bu süre geçirilmiş ise bu durumda dava açmak mümkün olmayacaktır. Mahkeme dilekçenizi süre açısından re’sen reddedecektir. 

Ancak disiplin kuruluna yapılan itirazın sonuçlanmasının ardından yargı yoluna gitmek tercih edilirse bu durumda 60 günlük süre itirazın tebliği ile başlayacağı için hak kaybı yaşanmayacaktır. Ayrıca dava açmak için verilen 60 günlük sürenin de disiplin cezasının kişiye tebliğinden itibaren başladığını da belirtmek gerekir. Bu sebeple şifahi yollarla öğrenilmesinden itibaren değil resmi tebliğ ile süre işlemeye başlayacaktır.

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE