Devlet Personel Başkanlığı Kapatılıyor

Kamu personelinin tek özerk kurumu olan DPB yeni dönemde Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının ana hizmet birimi olacak.

GENEL 05.07.2018, 22:36
Devlet Personel Başkanlığı Kapatılıyor

DPB Bakanlığa Bağlanacak

Yeni dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı adı altında birleştiriliyor. Aynı zamanda DPB da bu bakanlığın hizmet birimi olacak. Ancak bu durumun uygulamada sorunlara yol açması bekleniyor.

1960 yılından beri faaliyet gösteren DPB özerk bir kuruluştur ve hiçbir yere bağlı değildir. Bu misyonu ile tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında personel mevzuatı konusunda uygulamada birliği sağlar. Belirli bir bakanlığa bağlanması halinde tarafsızlık, kalite ve verimlilik nitelikleri azalacaktır. Örneğin herkesin KPSS sınavı ile ilgili ihtilaflara tek bir bakanlık karar verecek ve tarafsızlık tehlikeye düşecektir.

Kamu personellerinin mevzuatına ya da görev tanımına ilişkin uyuşmazlıklarda DPB görüşü büyük önem arz eder. Bu yol göstericilik görevi tamamen tarafsız ve bağımsız bir kurum tarafından yapılmalıdır.

Sonuç

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının personellerini kapsayıcı şekilde faaliyet gösteren DPB’nin sadece bir bakanlık bünyesinde sınırlanması çalışmaları olumsuz etkileyecektir. Merkezi ve kurumlar üstü bir kurum olan DPB bir icrai bakanlık bünyesine hapsedilmemelidir. Bu durum kurumun çalışma usullerine aykırıdır.

Bu değişiklik dünyada mevcut uygulamalar ile de ters düşer. Dünyadaki benzer kurumlar tamamen bağımsız bir kurum olarak görevine devam etmektedir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)