Adıyaman Çelikhan Tütünü ve Tarihi

Türkiye coğrafi konumu ve sahip olduğu coğrafi özellikleri ile birçok tarım ürününün yetişmesi için uygun ortam sağlamaktadır. En uygun ve en temiz tütün içmek için Adıyaman Çelikhan tütüncüsü marka tütüncülük sitesi. Yetişme koşulları açısından fazla seçici olmayan ve Türkiye şartlarına çok iyi adapte olup geniş alanlara yayılan tütün de bunlardan birisidir.

GENEL 28.01.2021, 13:45 20.02.2021, 16:22
Adıyaman Çelikhan Tütünü ve Tarihi

İnsan sağlığına olan zararları her geçen gün tartışılmakla birlikte, ülke ekonomisine olan katkısı ve sağladığı istihdam olanakları ile tütün Türkiye için hala önemli bir tarım ürünü olma özelliğini sürdürmektedir. En uygun tütün arıyorsanız Adıyaman Çelikhan tütüncüsü marka tütüncülük sitesinde bulabilirsiniz. Son yıllarda tütün ve tütün mamulleri ile ilgili köklü değişiklikler yaşanmıştır. Özellikle 2002 yılında yürürlüğe giren yasa ile birlikte tütün tarımında ciddi düşüşler görülmüştür. Bunun sonucunda Şark tütünleri ile dünya üretiminde önemli bir yere sahip olan Türkiye bu konumunu kaybetmiş ve 2014 yılında 74,696 ton üretimle 16. sırada yer almıştır.

Bilhassa tütün tarımındaki bu gerilemenin nedenlerini ve bugün gelinen aşamayı ortaya koymak amacıyla bu çalışmada Türkiye’de tütün sektörü genel hatlarıyla değerlendirilmiş, tütün tarımı üzerinde etkili olan politikalar incelenmiş, Tütünün anavatanının Amerika kıtası olduğu tahmin edilmektedir. Sigarayı en uygun ve en temiz için için marka tütüncülük sitesi adresinden temin edebilirsiniz. Coğrafi keşiflerle birlikte Amerika’da Maya uygarlığına ait taşlar üzerindeki resimlerde tütün kullanım şekillerine ve pipo resimlerine rastlanılmıştır Başlangıçta dini törenlerde tütsü olarak kullanılmış, daha sonraları çeşitli şekillerde içilmeye başlanılmıştır. Keşiflerle birlikte Avrupa’ya ve diğer eski dünya karalarına yayılmıştır. Avrupa’da tütün ilk başlarda ilaç olarak kullanılmış zaman içerisinde pipo, nargile, puro, enfiye, çiğneme tütünü ve sigara şeklinde keyif verici olarak tüketilmeye başlanmıştır. Tütünün Türkiye’ye gelişi ise 17. yüzyılın başlarında gerçekleşmiştir Osmanlı topraklarına girişinde tütün ilk başlarda Avrupa’da olduğu gibi bazı hastalıkların tedavisinde ilaç olarak kullanılmıştır. Adıyaman Çelikhan tütüncüsü marka tütüncülük sitesi en uygun fiyata en kaliteli tütün alabilirsiniz. 

Osmanlı döneminde tütün tohumu Rumelili tüccarlar tarafından Avrupa’dan getirilmiş, ilk tütün tarımı Makedonya, Yenice ve Kırcaali’de başlamıştır. Daha sonra halkın bu bitkiye olan ilgisinin artmasıyla tarımı giderek yaygınlaşmıştır. Üretimi Makedonya, Kırcaali ve Yenice’den başlayıp Bursa, Agonya2 , Söke, Foça, ve Akhisar’da devam etmiştir. Türkiye şartlarına çok iyi adapte olan tütün, çiftçilerin gösterdiği yoğun emek, uygulanan yöntemler ile birlikte dünya pazarlarında tanınmış, yüksek kaliteli “şark tütünü” veya “Türk tütünü” adıyla önemli bir yer kazanmıştır.Bu sayede Türk tütününe olan talep giderek artmış ve ülke ekonomisinde önemli bir ürün haline gelmiştir. Osmanlı döneminde özellikle 19.yüzyılda tütün üretimi ve ticaretinden daha fazla vergi toplama çalışmalarının yoğunlaştığı, sık sık yeni düzenlemelere gidildiği görülmektedir. Bu doğrultuda 1883 yılında “Reji şirketi” kurulmuş, 1925 yılında ise Reji idaresine son verilerek tütün ile ilgili her türlü düzenleme İnhisarlar idaresinin yetkisine bırakılmıştır.

Tütün ve tütün mamulleri ile ilgili düzenlemeler yapmak amacıyla 1924, 1930 ve 1938 yıllarında yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılmış, 1969 yılında yürürlüğe giren Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu 2002 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Üretim 2002 yılına kadar kontrol altında tutulmaya çalışılmış ve izne tabi olmuştur. 1986 yılında çıkarılan 3291 sayılı yasanın 17. maddesi ile 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Yasası’nın, tütünde devlet tekelini düzenleyen 38. maddesinin kaldırılması sonucunda, bu alanda devlet tekeline son verilerek tütün piyasasına yabancı şirketlerin girmesine imkân verilmiştir. Böylece Tekel İdaresi’nin yanında özel sektör de tütün piyasasında rol almaya başlamıştır. 4733 sayılı kanun ile 2002 yılından itibaren devlet tütünde “destekleme alımı” yapmaktan tedrici olarak çekilmiş, üretim kotası belirleme ve destekleme alım fiyatı uygulamalarına son verilmiştir. Dolayısıyla bu yasa ile tütün üretimi ve satışı konusundaki düzenlemeler büyük oranda özel sektöre devredilmiş ve 2002 yılından itibaren Türkiye’de tütün üretim alanı, miktarı ve üretici sayısında önemli oranda bir azalma gerçekleşmiştir ün tarımının tarihi ve seçilmiş yıllarda il ve ilçe bazında coğrafi dağılışı ele alınmıştır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)