2020 İdari Para Cezaları (İPC)

Özel ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının bağlın ve ilgili kurumları, ortaklıkları vb. teşebbüslerin SGK’nın iş ve işlerini yerine getirirken istenilen bilgi, belge, bildirim ve yükümlülüklerin yerinde zamanında ve tam olarak yerine getirilmemesinden kaynaklı uygulanan idari para cezalarını kapsamaktadır.

GENEL 02.01.2020, 10:20 02.01.2020, 10:18
2020 İdari Para Cezaları (İPC)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesi İdari Para Cezalarını düzenlemektedir. Özel ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının bağlın ve ilgili kurumları, ortaklıkları vb. teşebbüslerin SGK’nın iş ve işlerini yerine getirirken istenilen bilgi, belge, bildirim ve yükümlülüklerin yerinde zamanında ve tam olarak yerine getirilmemesinden kaynaklı uygulanan idari para cezalarını kapsamaktadır.

İdari Para Cezaları yapılan eylemlerin durumuna ve özelliğine göre farklılıklar göstermektedir. İdari Para Cezaları olayın meydana geldiği tarihte yürürlükte bulunan asgari ücret üzerinden tesis edilmektedir.

Kurumun 6331 sayılı Kanun kapsamında uyguladığı İdari Para Cezaları ise her yıl yeniden değerleme oranınca artırılarak Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan oranlar nispetinde yine SGK’ca uygulama yapılmaktadır.

Yorumlar (0)