Yerli Ürünlerde Etiket Zorunluluğu Olacak

Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretler bundan sonra yerli ürünlere basılacak.

Yerli Ürünlerde Etiket Zorunluluğu Olacak

Uygulama 15 Gün Sonra Başlayacak

Türkiye’de üretilen yerli malların fark edilmesini sağlayacak olan uygulama 15 gün sonra başlayacak. Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile yerli ürünlerin üzerine bakanlık tarafından belirlenen özel etiketler basılacak. Böylece yerli ürünlere teşvik ve ekonomik istikrara katkı sağlanacak.

Bakanlık yaptığı yazılı açıklama ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m.54 ve devamına dayanarak düzenleme yapıldığını belirtti. Buna göre perakende olarak satılan mal ve hizmetler için fiyat, ayırt edici özellik, üretim yeri hususları yazılacak. Böylece tüketicinin ekonomik çıkarları korunacak, doğru ve tam bilgilendirilecekler.

Fiyatlarda Tüketici Lehine Düzenleme Yapılmalı

Bakanlık yaptığı açıklama ile son dönemde sıklıkla yaşanan fiyat dalgalanmaları ve fiyat etiketlerindeki değişiklik için tüketici lehine olacak şekilde ek tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve tüketici haklarının korunması için ileri tedbirler alınması gerektiğini açıkladı.

Diğer yandan tüketicinin yerli ürün hakkında bilgilendirilmesi, teşvik edilmesi, farkındalık yaratılması için yerli ürünlere ayırt edici etiket zorunluluğu getirildiği belirtildi. Bu şekilde tüketici mağduriyetinin giderildiği gibi ekonomik istikrara da katkı sağlanacağı açıklandı.

Bu düzenlemenin farkında olan tüketicilerin bilinçli hareket ederek hassas davranması ve mevzuata aykırı davranan satıcıların bakanlık ya da ticaret il müdürlüklerine şikayet edilmesi istendi.

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE