TOKİ Tarafından Aylık 436 Lira Taksitle İle Ev Kampanyası

Toplu Konut İdaresi tarafından Türkiye genelinde farklı şehirlerde aylık 436 Lira taksit ile ev sahibi olmak için kampanya başlatıldı.

EKONOMİ 04.11.2020, 09:21 04.11.2020, 17:46
TOKİ Tarafından Aylık 436 Lira Taksitle İle Ev Kampanyası

TOKİ Tarafından Aylık 436 Lira Taksitle İle Ev Kampanyası

Toplu Konut İdaresi tarafından Türkiye genelinde farklı şehirlerde aylık 436 Lira taksit ile ev sahibi olmak için kampanya başlatıldı.

Toplu Konut İdaresi tarafından Yapılmış olan açıklamalarda Türkiye genelinde birçok şehirde 436 lira taksit ile konut kampanyalarının başlatıldığı açıklandı.

Yapılan Açıklamalarda satışa sunulmuş olan dairelerin yerlerine, fiyatlarına ve diğer detayları açıklandı.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Toplu Konut İdaresi ödeme planı aşağıda yazılıdır.

1 - Alt Gelir olan daire Grubunda olanlar için 2+1 daireler için yüzde12 peşinat için 180 ay vade yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade olarak belirlenmiştir.

2 - Orta Gelir olan daire Grubunda olanlar için 3+1 daireler için yüzde 10 peşinat için 120 ay vade ve yüzde 20 peşinat bedeli olanlar için 180 ay vade olarak belirlenmiştir.

AYLIK 436 TL TAKSİTLE DAİRE

Açıklanmış olan ödemeler tablosunda vadeye göre taksit ödemeleri şu şekildedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

ALT GELİR ve ORTA GELİR KONUT GRUPLARI İÇİN

Toplu Konut Uygulama kapsamında, satışa sunulmuş olan daireler için ev halkı adına, kendisi, eşi ve velayeti altında bulunan çocukları adına, sadece tek bir başvuru yapılabilir.

ALT GELİR ve ORTA GELİR KONUT GRUPLARI İÇİN

Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesini imzaladığı tarih itibarıyla; kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuya kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutun (Ancak, kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar ile eşi ve/veya velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile hisseli gayrimenkuller bu hüküm dışında tutulacaktır.) bulunmaması, Daha önce kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları tarafından Toplu Konut İdaresince satılmış bir konutu satın almamış olması,

ALT GELİR ve ORTA GELİR KONUT GRUPLARI İÇİN

Satış işlemleri sırasında konut alıcısı; kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair Taahhütnameyi ve Müzekkere Tutanağını Sözleşme aşamasında imzalayacaktır.

Sözleşmenin vekâleten yapılması durumunda, adına sözleşme imzalayacak kişi için düzenlenmiş, “Adıma Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamaya yetkilidir.” veya “Adıma Gayrimenkul alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir.” ifadesini içeren noter tasdikli Vekâletname ve vekil olan kişinin nüfus cüzdanı veya yerine geçen belge ibraz edilecektir.

ORTA GELİR KONUT GRUBU İÇİN

T.C. Vatandaşı ve 18 yaşımı bitirmiş olması, (Nüfus Cüzdanı fotokopisi)

ALT GELİR KONUT GRUBU İÇİN

T.C. Vatandaşı ve 25 yaşını bitirmiş olması, (Ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.)

ALT GELİR KONUT GRUBU İÇİN

Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması, İkametgâh ilmühaberi (1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair) veya il nüfusuna kayıtlı ise nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır.

MAAŞ ŞARTI

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500.-TL olması (Şehit Aileleri, Harp Ve Vazife Malulleri İle Dul Ve Yetimleri Hariç),

TOKİ 'NİN KAMPANYASI

TOKİ yaptığı açıklamada aşağıdaki illerdeki evlerin satışa sunulduğunu söyledi:

BAŞVURU

TOKİ konut başvuruları e Devlet üzerinden alınıyor.

https://www.turkiye.gov.tr/toki-konut-is-yeri-basvurusu

Başvuru yapacak adayların yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açması ve başvurusunu yapması gerekmektedir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)