Teklif kabul edildi! 1500 Lira Destek Verilecek

Ekonomik konulara ilişkin düzenlemeler içermekte olan, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ait Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiş oldu.

EKONOMİ 08.04.2021, 09:09 09.04.2021, 16:14
Teklif kabul edildi! 1500 Lira Destek Verilecek

Teklif kabul edildi! 1500 Lira Destek Verilecek

Ekonomik konulara ilişkin düzenlemeler içermekte olan, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ait Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiş oldu.

Gerçekleştirilen düzenleme ile çiftçilere ait olan tarımsal kredi borçları yapılandırılacak, gayrimenkuller ise satış komisyonlarınca fiziki ortamın yanı sıra elektronik olarak açık artırmayla satılabilecek, yiyecek içecek hizmetleri sektöründe çalışan nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılan kişilere ise 1500 liralık destek verilecek.

Yapılan düzenlemeler ile, kamu Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da değişikliğe gidilmekte.

Bu yasaya tabi olan kamu kurum ve kuruluşlarına, muhafazası tehlikeli veya masraflı bulunan menkul malların ise pazarlık yöntemi ile satış imkanı tanınıyor.

Menkul mallar, elektronik ortamda veya tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin parayla satılabilecek.

Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar ile muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabilecek.

Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin yüzde 5'i nispetinde para teminat olarak alınacak. Alacaklı amme idareleri, menkul malın türü veya değeriyle satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermeye yetkili olacak.

Kanun teklifiyle artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerden, yıllık yüzde 5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında faiz alınacak.

Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılacak ve en çok artırana ihale olunacak.

Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz veya ikinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ve birinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil edilecek.

Ayrıca o mal için idarece yapılan her tür masraf alınarak mal kendisine terk olunacak.

Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam edecek.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)