SGK BAĞKUR KYK Kredi MTV! Vergilerde Gecikme Zammı Arttırıldı

KYK Kredi borcu olanlar, MTV aracının vergisini zamanında ödemeyenler, vergilerini düzenli ödemeyenler bu haber sizler için… 

EKONOMİ 02.07.2019, 20:14 02.07.2019, 23:24
SGK BAĞKUR KYK Kredi MTV! Vergilerde Gecikme Zammı Arttırıldı

28 Haziran tarihli resmi gazetede 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile devletin vergi alacaklarının tahsilini düzenleyen 6183 sayılı AATUHK içeriğindeki gecikme zammı oranı %2,5 olarak değiştirildi.

Yapılan bu değişiklikle eskiden ödenmeyen KYK Kredi borçlarına, Motorlu Taşıtlar Vergilerine (MTV), SGK borçlarına, Bağkur borçlarına ve vergilere, harçlara eskiden %2 olarak hesaplanan gecikme zammı 01 Temmuz 2019 tarihinden itibaren artık %2,5 olarak hesaplanacak.

Yayımlanan karar şu şekildedir.

Karar sayısı:1266 Ekli Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2,5 olarak belirlenmiştir. Bu Karar 01/07/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)