Resmi Gazete! Kredi Kartları Asgari Ödeme Oranını Banka Belirleyebilecek

Resmi Gazetede bugün yayınlanan Yönetmelik ile Banka Kartları ve Kredi Kartları borçlarının ödenmesi gereken asgari tutarları hakkında yeni düzenlemeler yapıldı. 

EKONOMİ 13.06.2019, 08:48 13.06.2019, 08:54
Resmi Gazete! Kredi Kartları Asgari Ödeme Oranını Banka Belirleyebilecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından resmi gazetede bugün yayınlanan ve bankaların kredi kartı borçlarına uygulamış olduğu asgari ödeme oranlarını değiştiren yönetmelik yayınlandı.

Yeni kredi kartı asgari ödeme oranlarını belirlemede banka müşterilerine yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar kredi kartı asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağı ve bu orandan aşağı olmamak üzere bankaların kredi kartı asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine dair hüküm getirildi.

Değişen maddeler tam metni şu şekildedir.

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

e) Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağı.

h) Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine,

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)