Müjde O Borçlarda Faiz Oranı Düşürüldü

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile kamu alacaklarının tahsilinde tecil faizi oranlarında indirime gidildi.

EKONOMİ 25.10.2019, 15:09 25.10.2019, 15:12
Müjde O Borçlarda Faiz Oranı Düşürüldü

Maliye Bakanlığı bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile vergi borcu olan vatandaşlara borçlarını 6183 sayılı kanununa göre taksitlendirmeleri halinde yıllık %22 olarak uygulanan tecil faizi aşağı düşürüldü.

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Seri:C Sıra No:4 Tahsilat Genel tebliği ile bundan böyle kamuya olan borçlarını 6183 sayılı kanuna göre tecil ve taksitlendiren kişilere uygulanan yıllık %22 tecil faizi oranı yeni düzenlemeyle yıllık %19 olarak belirlendi.

Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlarda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)