Mağaza Müdürü Tazminatsız Şekilde İşten Çıkarıldı, Yargıtay Onadı

Daha fazla prim almak isteyen mağaza müdürü fireye çıkan ürünleri düşük gösterdiği için tazminatsız işten çıkarıldı ve kararı Yargıtay onadı.

EKONOMİ 25.05.2020, 20:20
Mağaza Müdürü Tazminatsız Şekilde İşten Çıkarıldı, Yargıtay Onadı

Envantere Doğru Rakam Girmemek İşten Çıkarma Sebebidir

Bir mağaza müdürü çalıştığı yerde daha fazla prim almak istediği için fireye çıkan ürünleri envantere eksik girmektedir. Bu durumun fark edilmesi üzerine müdür tazminatsız şekilde işten çıkarıldı. İşçi, iş mahkemesinde dava açarak tazminatlarını istedi. Kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin alacaklarını istedi. Davalı işveren ise davacının güven sarsıcı davranışları nedeniyle çalışmak istemeyerek işe son verdiğini söyledi.  Yerel mahkeme davacıya haklarının ödenmesine karar vererek davayı kabul etti.

Davalının itirazı üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararı bozdu ve tazminatsız işten çıkarılabileceğine hükmetti.

Bir mağaza zinciri fire ürünlerin belirlenen miktarın altında çıkması halinde mağaza sorumlularına daha yüksek prim ödemektedir. Olaydaki mağaza müdürü de bu primden yararlanmak için fireleri düşük tutmaktadır. Fireye düşen ürünleri okutarak parasını ödeyip satın alan müdür, aynı davranışı mağaza çalışanlarından da istemiştir. Bu davranışla hem fazla prim almak hem de mağazayı başarılı göstermek amaçlanmıştır. 

Yargıtay bu davranışın doğruluk ve dürüstlük ilkeleri ile bağdaşmadığını gerekçesi ile iş akdinin feshini haklı buldu. Olayda işverenin güveni kötüye kullanılmıştır ve işçiye olan güven sarsılmıştır. Bu nedenle tazminat talepleri reddedilmelidir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)