İşten Çıkmaksızın Verilen Kıdem Ödemeleri Mahsup Edilir

Bazı işverenler çalışanlarına kolaylık sağlamak adına düğün, askerlik gibi önemli olaylar için kıdemlerine göre bir miktar para ödemesi yapabilmektedir.

EKONOMİ 10.09.2019, 20:29
İşten Çıkmaksızın Verilen Kıdem Ödemeleri Mahsup Edilir

Yargıtay Kararı 
İşçi ile işveren arasındaki güvene bağlı olarak bazen işçi işten ayrılmadan kıdem ödemesi yapılabilmektedir. Askere gidecek olan ya da evlenecek olan bir işçiye yardım amaçlı işveren tarafından para verildiğini zaman zaman duymaktayız. İşte bu paranın hükmü Yargıtay nezdinde nakit avanstır. Dolayısıyla işçi işten ayrıldığı zaman hak ettiği kıdem tazminatından aldığı bu avanslar düşürülerek ödeme yapılır. Ancak işveren daha önce vermiş olduğu paraları karşılıksız olarak verdiğini söylerse bu durumda kıdem tazminatını da tam olarak ödemesi gereklidir. 

Eğer işçi kıdem tazminatını hak etmeden işten ayrılırsa ve işveren nakit paraları karşılıksız olarak verdiğini beyan etmezse bu durumda işten çıkışta bu paraların işçi tarafından işverene ödenmesi gereklidir. işveren gerekirse bu parayı işçinin maaşından da keserek alabilir. 

Yargıtay tarafından verilen kararlar da bu hükmü perçinlemektedir. Yerleşmiş olan içtihatlara göre uygulamada yaşanan ihtilaflar bu şekilde çözümlenecektir. Ayrıca işçinin nakit avans aldığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin feshine kadar geçen süre için de yasal faiz hesaplaması yapılacaktır. Dolayısıyla kıdem tazminatından daha yüksek bir meblağ düşecektir. 

Kıdem Tazminatının Oluşma Şartları
Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için birden fazla unsurun birlikte meydana gelmesi gereklidir. Bunlardan birincisi işçinin en az bir yıl süreyle aynı işyerinde çalışmış olmasıdır. Aynı işverene ait farklı şubelerde çalışmış olması da bu sürenin kesintiye uğramasına neden olmayacak, kıdem tazminatına hak kazanılacaktır. İkinci en önemli şart ise işçinin kendi isteği ile işten ayrılmamış olmasıdır. Eğer kendi isteği dışında haklı fesih nedenleri gerekçe gösterilerek işten çıkarılırsa yine kıdem tazminatı hak edilmeyecektir. Ancak bazı durumlarda işçi kendi isteği ile dahi işten ayrılsa kıdem tazminatı alabilir. Örneğin evlenen bir kadının işten ayrılması, askere gidecek olan bir işçinin işten ayrılması bu kapsamda sayılabilir. Son olarak haklı bir nedeni bulunan işçi kendi isteği ile işten ayrılırsa yine tazminata hak kazanır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (1)
Abdulmetin Yiğit 2 yıl önce
Abdulmetin Yiğit işkur TYP bile torpil Rüşvet karış tırliyorlar gerçek işsiz ve fakir fukara nın hakını yiyorlar Allah hu taala belanızı versin inşAllah