İşe Giriş Kartını Başkasına Vermek İşten Çıkarma Sebebidir

İşe gelmediği halde işe giriş kartını arkadaşına veren işçinin işten çıkarılması Yargıtay tarafından onandı.

EKONOMİ 10.03.2020, 22:40
İşe Giriş Kartını Başkasına Vermek İşten Çıkarma Sebebidir

Eylemler Doğruluk İle Uyuşmaz 

Kocaeli’ndeki bir işyerinin çalışanı, hasta olduğu için işe gelmedi. Ancak işe gelmiş gibi görünmek için işe giriş kartını bir arkadaşına vererek basmasını istedi. Durumu fark eden işyeri hem işe gelmediği halde gelmiş gibi gösteren işçiyi hem de arkadaşının kartını basan işçiyi işten çıkardı. 

İşçiler Kocaeli 1. İş Mahkemesinde dava açtı. Kıdem tazminatı ile ihbar tazminatının ödenmesini istedi. Yerel mahkeme işe gelmediği halde kart basılmasını isteyen işçi için geçerli fesih olduğuna hükmetti. Arkadaşının yerine kart basan işçi için de haklı fesih olduğuna karar verdi. Bu gerekçelerle işçilerin tazminatlarını alamayacağına hükmetti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise her iki işçinin de eşit kusurlu olduğuna karar vererek haklı fesih sebebi saydı. Bu nedenle tazminatların ödenmemesine hükmetti. Yargıtay bir işçinin davranışının geçerli fesih sebebi sayılmasını bozmuştur. 

Davacıların eylemi doğruluk ve bağlılık ilkelerine uymamaktadır. Açıklanan nedenlerle işveren haklı fesih hakkı tanımaktadır. 

İşçiler Daha Erdemli Olmalı

İşçiler tarafından işe gidilmediği halde işe gelmiş gibi gösterme ve ücrete hak kazanma davranışı doğru bir davranış değildir. Sadece bu davranış değil, bu şekilde işvereni yanıltıcı diğer davranışlar da doğruluk ilkesine uymadığından işten çıkarma sebebi olabilecektir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)