İhracat Bedelleri Yurda Getirilecek, %80’i Bankalara Satılacak

Türk parası kıymetini koruma hakkında tebliğ yayınlanarak ihracat bedellerinin yurda getirilme esasları düzenlendi.

İhracat Bedelleri Yurda Getirilecek, %80’i Bankalara Satılacak

İhraçtan İtibaren 180 Gün İçinde Bedel Yurda Getirilecek

Yayınlanan tebliğe göre fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 180 gün içinde bedeller yurda getirilecek. Türkiye’de yerleşik kişilerce yapılan ihracatlara ilişkin bedeller, ithalatçı ödeyince gecikmeksizin aracılık eden bankaya transfer edilecek. Bu süre 180 günü aşamayacak.

Bu bedellerin e az %80’inin bankaya satılması zorunluluğu olacak. İhracat işleminden alınan bedeller yurda tebliğde sayılan şekillerden biriyle getirilebilecek. Eğer yolcu beraberinde efektif olarak getirecekse gümrük idaresine beyan etme zorunluluğu olacak. Yayımlanması ile yürürlüğe giren tebliğ 6 ay süreyle geçerli olacak.

Peşin Dövizle İhracat 24 Ay İçinde Yapılacak

Tebliğde peşin döviz karşılığında yapılacak ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunlu tutuldu. Peşin dövizlerin kullanım süresi ek süreler dahil olmak üzere belge süresi kadar olacak.

Müteahhit firma ihracat yapmışsa bedel 365 gün içinde, konsinye yoluyla ihracat yapılmışsa 180 gün içinde, geçici ihracatta 90 gün içinde, kredi ya da kiralama yoluyla yapılan ihracatta 90 gün içinde bedel yurda getirilerek bankalara satılmak zorunda olacak.

Sorumluluk İhracatta

İhracat bedelinin yurda getirilmesi, bankalara satılması konusunda sorumluluk ihracatçıda olacak. Aracılık eden banka ise bu süreçte izlemekle mükellef olacak. Mücbir sebep hallerinde ne yapılacağı da tebliğ ile düzenlenmiştir.

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE