Düşük Ücretli Memurlardan Daha Çok Ücret Kesiliyor

666 sayılı KHK'da yer alan senelik 7 günü geçen hastalık izninde memurun maaşından %25 oranında kesilmesi yüksek maaşlı memurlarda uygulanmıyor.

EKONOMİ 21.04.2019, 21:35
Düşük Ücretli Memurlardan Daha Çok Ücret Kesiliyor

Adaletsizlik Giderilmeli
En düşük maaşlı memur ile en yüksek maaşlı memur arasında uçurumlar olabilmektedir. Yapılan işin mahiyetine göre maaşlarda yaşanan farklılık normal karşılanabilir. Ancak bazı kesintiler bulunmaktadır ki bunların normal karşılanması mümkün değildir. Örneğin senelik 7 günden fazla hastalık izni alınması durumunda 666 sayılı KHK'ya göredüşük maaşlı memurun tazminatlarından %25 oranında kesinti yapılmaktadır. Ancak yüksek maaşlı memurdan herhangi bir kesinti yapılmıyor. İşte bu durum adaletsiz bir gelir dağılımına neden olmaktadır.

Uzun bir süredir yaşanan bu sorunun yetkililer tarafından da görülerek düzenleme yapılması talep ediliyor. Bu kapsamda düşük maaşlı memurların maaşlarından da bir kesintiye gidilmemesi söz konusu olabilir. Ancak bu şekilde adil bir düzen kurulabilir. Aksi takdirde adaletsiz gelir dağılımı iş barışını da olumsuz etkileyecektir. Ücretli çalışanların zorlandıkları şu dönemlerde yapılacak düzenleme memura ve piyasaya da can verebilir.

Yaklaşan toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde memurların özlük haklarının daha çok gündeme gelmesi memurlar lehine olacaktır. Bir baskı oluşturulması halinde düzenlemelerin yapılması mümkün olacaktır. Bu konuda sendikalara da büyük görevler düşüyor. Sendikaların memurların yanında dik durmaları halinde yeni kazanımlar elde edilebilir. Masaya oturan tüm sendikaların bu konuyu unutmamaları icap ediyor.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)