Devlet Memurunun Maaşına Haciz Gelmesi Disiplin Cezasına Neden Olur Mu

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre devlet memurunun borçlarını ödememesi nedeniyle maaşa haciz gelmesi disiplin cezası nedenidir.

EKONOMİ 02.05.2018, 21:45
Devlet Memurunun Maaşına Haciz Gelmesi Disiplin Cezasına Neden Olur Mu

Esasına Bakılacak
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan amir ifadeye göre borcunu kasten ödemeyen devlet memurlarının maaşlarına gelen hacizler kınama cezasını gerektirmekteydi. Ancak Adalet Bakanlığı ise bu konuda bir değişikliğe giderek bu suçun şekli olmasını değiştirdi ve artık esasa girilmesi gerektiğini belirtti. Daha önceki uygulamalarda neden haciz koyulduğu incelenmeksizin direkt olarak ceza verilmekteydi. Ancak şimdiki uygulamada ise kişinin kasten borcunu ödemediğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Daha önce bu yönde verilen yargı kararları olsa da hüküm mevzuatta durduğu için yeknesak bir uygulama bulunmamaktaydı. 

Bu kapsamda bir memurun elinde olmayan sebeplerden ötürü maaşına haciz konulması durumunda işin esası incelenecektir. Kişinin borcunu ödemeye çalışıp çalışmadığı tespit edildikten sonra soruşturmada bir karar verilecektir. Böylelikle memurların yok yere cezalandırılmasının da önüne geçilmiş olmaktadır. 

Bu konu ile ilgili Bakanlığın disiplin kurulunun verdiği yeni bir karar da bulunmaktadır. Bu karara göre başvurucunun itirazı kabul edilmiş ve verilen disiplin cezasının kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu durum diğer tüm kamu çalışanları için de emsal teşkil edecektir. Ancak daha önce ceza almış kimselerin durumlarında herhangi bir düzenleme olmayacağını da ifade etmek gerekir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)