Değeri 10 Kat Arttı SPK Müdahale Etti

Son 1 Yılda hisse değeri Eylül ayından bu yana yüzde 1000 artan Beyaz Filo Kiralanma A.Ş ye müdahale etti.

EKONOMİ 09.01.2018, 16:39 10.01.2018, 17:31
Değeri 10 Kat Arttı SPK Müdahale Etti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Eylül 2017 tarihinden itibaren değeri 10 kat artan ve piyasa değeri 1 Milyar doları bula Beyaz Filo Kiralama A.Ş için harekete geçti.

SPK manipülasyon ve işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle makul şüpheli 10 kişiye 6 ay işlem yasağı getirdi. Beyaz Filo’nun hisseleri de 6 ay süreyle kredili işlem ve açığa satışa kapatıldı.

SPK bu doğrultuda, manipülasyon ve işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yaptıklarına ilişkin makul şüpheli 10 kişiye 6 ay işlem yasağı getirdi. Beyaz Filo’nun hisseleri 6 ay süreyle işlemlere ve açığa satışa kapatıldı.

Eylül ayının sonlarına doğru 7,71 TL fiyatı olan hisse senedinin değeri, o tarihten itibaren yüzde 1000 değer kazanarak 85 Tl2ye yükseldi.

SPK konuyla ilgili; “Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ (BEYAZ) pay piyasasında 27.09.2017 - 22.12.2017 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; SPK’nın 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPK’nın 128/1-a maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; SPK’nın 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1, 6/1 ve 18/1 maddeleri çerçevesinde Aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında Borsa pay piyasalarında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirilmesine ve BEYAZ  pay  piyasasında, Borsa’nın  28.12.2017  tarihli  işlemlerden  itibaren  3  ay  süre  ile  getirdiği  brüt  takas uygulamasına ek olarak, 09.01.2018 tarihli işlemlerden itibaren 6 ay süreyle; kredili işlem ve açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, tek fiyat yöntemiyle işlem gerçekleştirilmesine karar verilmiştir."

Açıklamasını yaptı.

İstanbul Borsası da konuyla ilgili kamuoyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklama yaptı açıklamada;

 “Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.01.2018 tarihli kararı uyarınca: Borsa İstanbul’un 28.12.2017 tarihli işlemlerden itibaren 3 ay süreyle getirdiği brüt takas uygulamasına ek olarak 09.01.2018 tarihli işlemlerden itibaren 6 ay süreyle BEYAZ.E işlem sırasına kredili işlem ve açığa satış yasağı getirilmiş ve tek fiyat yöntemi uygulamaya alınmıştır. Tek fiyat yöntemi dolayısıyla Borsa İstanbul Pay Piyasası İşleyişine İlişkin Uygulama Usulü Ve Esasları uyarınca BEYAZ.E sırasında Tera Menkul Değerler AŞ tarafından sürdürülen piyasa yapıcılık faaliyetine son verilmiştir.”

Yorumlar (0)