2019 Yılı Memur Maaş Katsayıları Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2019 yılı ocak ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelge yayınlandı.

EKONOMİ 08.01.2019, 15:53
2019 Yılı Memur Maaş Katsayıları Açıklandı

Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü tarafından 2019 yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge Hazine ve Maliye bakanı Dr. Berat ALBAYRAK imzası ile yayımlandı.

Genelge içeriğine 2019 yılı maaş katsayıları 01 Ocak 2019 ile 30 Haziran 2019 döneminde geçerli olmak üzere 657 sayılı devlet memurları kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı (0,130597), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,044187), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,041416) olarak belirlenmiştir.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 7.148,24 TL’ye yükseltilmiştir.

Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının anılan genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının d bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %10,73 oranında artırılmıştır.

Genelgeyi ayrıntılı incelemek için tıklayınız.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)