Yüksek Öğretim Tarihinin En Büyük Yetki Devri Yapılıyor

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 30 Kasım 2018 tarihi itibariyle asgari kadro ve ve bunun iki katına kadar kadro kullanma yetkisini üniversitelere devretti.

Yüksek Öğretim Tarihinin En Büyük Yetki Devri Yapılıyor

Yüksek Öğretim Kurulu yüksek öğretim tarihinin en büyük yetki devrini gerçekleştirdi.YÖK yürütme kurulunda alınan karar gereği üniversitelerdeki asgari kadro aktarımı artık YÖK'ün onayına ihtiyaç duyulmaksızın üniversite yönetim kurulunun kararıyla gerçekleştirilebilecek.

Asgari kadro sayısının iki katına kadar kadro kullanma yetkisi ise üniversitelerin alt bileşenlerinin uygun görüşlerinin alınması kaydıyla yine üniversite yönetimlerine devredildi.

Bu kapsamda, üniversitelerin asgari kadroların iki katına kadar bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerde ihtisas alanları ile doğrudan ilgili birimler için üç katına kadar araştırma üniversitelerinde dört katına kadar olan kadro aktarım yetkisi de üniversite yönetim kurulu kararıyla YÖK onayına ihtiyaç duyulmadan doğrudan üniversiteler tarafından gerçekleştirilecek.

YÖK ise sadece norm dışı kadro ihtiyaçları değerlendirilecek. YÖK üniversitelerin sadece norm dışı kadro ihtiyaçları olması halinde bu talepleri değerlendirecek. YÖK ayrıca üniversitelerin bu yetkiyi kullanırken ilgili anabilim dalı, ana sanat dalı, bölüm başkanları ve birim kurulları ile birlikte mevzuata ve akademik teamüllere uygun tarzda hareket etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Söz konusu karar 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli olup YÖK bir senelik müddet sonunda yönetim, liyakat, ehliyet ve kamu yararı bakımından üniversitelerin kadro kullanımlarını kamuya açık bir şekilde değerlendirerek bu süreleri üniversite bazında tekrar uzatabilecektir. Bu yetki devri ile yükseköğretim kurumlarımızda üniversite kültürünün oluşmasının amaçlandığı belirtiliyor.

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE